Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Slagelse Sygehus: "Frygten for fejl stiger"

”Nogle gange må den ansvarshavende sygeplejerske også passe 12 patienter,” fortæller fællestillidsrepræsentant, Birgit Lind

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 26

Af:

Anne Witthøfft, journalist

sy12-2021_tema_slagelse_birgitlind
Fakta

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen: I uge 40 var der 15 ubesatte stillinger

Kilde: Christian Jørgensen, ledende oversygeplejerske på Akutafdelingen.

Ubesatte sygeplejerskestillinger på kardiologisk sengeafsnit på Slagelse Sygehus betyder, at der opstår situationer, hvor det ikke længere er fagligt forsvarligt, kvaliteten falder og patientsikkerheden er truet.

Det siger fællestillidsrepræsentant på Slagelse Sygehus, Birgit Lind, som svar på, at der på dagens kapacitetskonference blev efterspurgt kolleger til hjerteafdelingen.

Ifølge Birgit Lind, der er sygeplejerske på Mavetarm-kirurgisk sengeafdeling, er kardiologisk sengeafsnit netop et af de steder, der er hårdt ramt af sygeplejerskemangel.

I øjeblikket er der ni ledige sygeplejerskestillinger på afsnittet, der har et højt flow og plads til 48 patienter. 

Dertil kommer to langtidssygmeldte sygeplejersker samt flere sygeplejersker på barsel, hvis stillinger heller ikke har været mulige at dække ind med faste vikarer. 

”Vagtplanen hænger kun sammen ved hjælp af FEA, pålæggelse af vagter og inddragelse af fridage,” fortæller Birgit Lind.

De rigtige kompetencer

Manglen på sygeplejersker betyder, at det langt de fleste dage ikke er muligt at matche fremmødeprofilen. Det gælder for både dag-, aften- og nattevagter.

”Det betyder, at det ikke er muligt at sikre, at der er de rigtige og tilstrækkelige kompetencer til stede i hver vagt,” fortæller Birgit Lind.

”Det høje arbejdspres gør, at introduktionsforløb ikke altid lykkes, og afdelingen har pt. to nyuddannede sygeplejersker, der er sygemeldt med stress, fordi de for hurtigt har fået et stort ansvar, samtidig med, at der ikke har været mulighed for sparring med en mere erfaren kollega,” siger Birgit Lind, som fortæller, at der er eksempler på, at relativt nyuddannede sygeplejersker sammen med en social- og sundhedsassistent eller en timelønnet vikar har haft ansvar for 10-12 komplekse patienter uden mulighed for sparring med en erfaren sygeplejerske. 

Manglen på sygeplejersker har også medført, at de ansvarshavende sygeplejersker, som i udgangspunktet skal kunne bevare overblikket, tage sig af at modtage meldinger om nye patienter, koordinere og omrokere patienterne, ender med selv at have patienter. Nogle gange op til 12 patienter.

”Arbejdspresset gør, at frygten for at begå fejl stiger, fordi man risikerer at miste overblikket, og det er medvirkende årsag til sygemeldinger,” siger Birgit Lind.

Patienterne

Manglende sygeplejersker, manglende tid eller manglende kompetencer i de enkelte vagter gør, at der opstår situationer, hvor det ikke længere er fagligt forsvarligt, kvaliteten falder, og patientsikkerheden er truet.

”Sygeplejersker oplever ikke at kunne tilse og observere alle patienter, som de reelt bør. De livsvigtige opgaver må prioriteres. Vitale værdier bliver ikke altid målt til tiden, og dokumentationen er ikke tidstro,” siger Birgit Lind og understreger, at det ikke kun er kardiologisk afsnit, der mangler sygeplejersker.