Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Undervisning er en fornem opgave

FORMIDLING. Som underviser skal man nå alle i klasselokalet. Det kræver en bevidst strategi, og for Mia Høj er målet for hendes undervisning ikke kun teoretisk og praktisk formåen. Eleverne skal også lære at føle sig trygge – og at passe på sig selv.

Sygeplejersken 2022 nr. 9, s. 24

Af:

Maria Klit, journalist

sy9-2022_tema_mai-hoej_004
Title

Mia Høj, 45 år
Underviser på Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Hvordan vil du anbefale dit job til andre?
"Man skal kunne lide den tætte elevkontakt og have lyst til at videreformidle og facilitere undervisning. Man skal være klar til at gå på kompromis med en specialisering. Til gengæld har man meget egenrådighed og fleksibilitet i tilrettelæggelse af hverdagen, og man får lov at forme en ny generation af sundhedspersonale."

Nogle kommer direkte fra folkeskolen, andre har været SOSU-hjælpere i årtier. Nogle er bogligt stærke, andre er ordblinde. Når elevsammensætningen er alt andet end homogen, hvordan underviser man så på en måde, der appellerer til alle? 

Det spørgsmål er centralt for Mia Højs arbejde som underviser på Social- og Sundhedsskolen Fyn. 

”De unge er skarpe på velfærdsteknologi og IT, mens de ældre har masser af praksiserfaring. De er vidt forskellige, og det gælder om at udnytte deres kompetencer, så de komplimenterer hinanden i undervisningen,” siger hun. 

Fra praksis til teori

Efter 13 år i psykiatrien søgte Mia Høj for fire år siden en stilling som underviser. At prøve kræfter med formidling var en gammel drøm, og skiftet var overraskende let.  

”Man skal vænne sig til at arbejde på en ny måde og til at efterleve bekendtgørelser og den slags. Men der var jo også konstante ændringer i psykiatrien – hele tiden et nyt computersystem eller en omstrukturering,” siger hun og fortsætter:

”Man går lidt på kompromis med sin specialisering, når man bliver underviser, for du skal kunne spænde bredt. Til gengæld får du udfordret din faglighed, og det gør det sjovt at gå på arbejde.”  

Eleverne skal lære at sige fra

Mia Højs undervisning handler både om sygeplejeprocessen, psykiatri og metodik. Men at lære, hvordan man passer på sig selv, er også en del af pensum.

”Der venter eleverne en hektisk hverdag, så det er vigtigt at kunne sige fra, hvis man har for mange eller for svære opgaver på sin tallerken. Det gamle ordsprog er stadig sandt: Man skal passe på sig selv, før man kan passe på andre,” siger Mia Høj.

Hun forsøger at gøre undervisningen så praksisnær og erhvervsrettet som muligt. Hun underviser primært i psykiatri, hvor hun har erfaringer og gode eksempler. 

”Generelt forsøger vi at minimere tavleundervisning og powerpoint og skrue op for simulation og øvelse. Eleverne skal gerne have viden ind i hovedet og ud i fingrene så at sige.” 

Læring kræver tryghed

Mia Høj underviser både på EUD og EUX, hvor de unge får en kombineret erhvervs- og gymnasial uddannelse. Fælles for alle studieretninger er, at et positivt læringsmiljø er afgørende for, om eleverne lykkes i undervisningen. 

”Nogle har dårlige erfaringer fra folkeskolen, hvor de har oplevet underviserne som nogle, der var ude efter dem. Særligt hvis de er ordblinde eller udfordret på anden vis,” fortæller Mia Høj. 

”Der kan være noget, der skal repareres, før de kan blive trygge i undervisningssituationen. Det er en fornem opgave at være med til at forme eleverne, og al forskning viser, at elever, der føler, at deres underviser kan lide dem, lærer bedst. Så at give dem succesoplevelser i klasselokalet er en kæmpe drivkraft for mig.” 

sy9-2022_tema_kassefoto

Tema: Hjørner af sygeplejen

Under coronaepidemien og OK21 har sygeplejersker ansat på hospital og i kommuner domineret mediebilledet, men i dette tema sætter vi fokus på sygeplejersker, der arbejder i randområderne af sygeplejens mangfoldighed. 
Her fortæller en håndfuld statsligt eller privat ansatte sygeplejersker i sjældne funktioner  om deres job i f.eks. Forsvaret, på produktionsplatform og smerteklinik.

Læs artiklerne: