Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Bekymrende udvikling for velfærdssamfundet

Pårørende skal være pårørende, og sundhedsfaglige opgaver skal løftes af sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Det fastslår Harun Demirtas, 1. næstforperson i Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersken 2023 nr. 3, s. 28

Af:

Christina Sommer, journalist

sy3-2023_tema_harun

Pårørende skal på ingen måde have ansvar for deres kæres medicin eller andre plejeopgaver. Det mener 1. næstforperson i Dansk Sygeplejeråd, Harun Demirtas. Han kalder det meget bekymrende, at flere plejeopgaver og mere ansvar i dag havner hos pårørende til ældre syge borgere i kommunerne.

”Udviklingen skal også ses i lyset af, at manglen på sygeplejersker allerede er så stor, at man sætter andre faggrupper til at løse sygeplejerskernes opgaver. Alene det er problematisk. Det er endnu mere alvorligt, at opgaverne også overlades til de pårørende. De risikerer selv at blive syge, og det bringer patientsikkerheden i fare,” siger han.

Intet svar fra KL

Vi ville gerne have interviewet formand for KL’s ældre- og sundhedsudvalg, Christina Krzyrosiak Hansen (S), og have forholdt hende kritikken af, at sundhedsfaglige opgaver overlades til pårørende eller ufaglærte medarbejdere, der ikke har forudsætningerne til at udføre dem. Og om det kan være rigtigt, at pårørende overlades med så stort et ansvar med risiko for selv at blive syge. 

Det har dog ikke været muligt at få en kommentar trods betænkningstid på fire arbejdsdage.

Hjælp de pårørende

Harun Demirtas kender pårørenderollen både professionelt og privat. Han understreger, at pårørende er en vigtig ressource, som kan bidrage med både omsorg og vigtig viden. Og de vil ofte gerne inddrages.

”Jeg har arbejdet med palliation i en kommune, og her er det vigtigt, at de pårørende bliver inddraget, f.eks. til at holde hånd eller tale med den døende – sådan nogle små opgaver, der gør, at de føler sig set og hørt. Men derfra og til at observere bivirkninger fra medicin eller om familiemedlemmet har smerter. Det er slet ikke rimeligt,” siger han og tilføjer: 

”Regeringen vil endda have, at endnu flere behandles hjemme. Det kræver, at der følger ressourcer og faglærte medarbejdere med. Opgaverne skal løses af sygeplejersker og andre sundhedsprofesionnelle.”

Harun Demirtas er overbevist om, at mange pårørende selv kan sige til og fra, men ikke alle:

”Her har vi ansvar for at hjælpe de pårørende.” 

Pårørende isoleres 

Harun Demirtas har kurdiske rødder, hvor der er tradition for, at pårørende selv plejer og passer syge familiemedlemmer hjemme modsat den danske velfærdsstat, hvor sundhedsprofessionelle som udgangspunkt tager sig af syge og gamle mennesker.

”Jeg har set, hvordan pårørende i min familie er endt med at blive isolerede, droppe ud af studier, blive arbejdsløse og syge, fordi de har måttet blive hjemme og passe familiemedlemmer. Udviklingen sætter spørgsmålstegn ved hele vores velfærdssamfund og den sikkerhed, vi tror, vi har.” 

Viola Klarskov

Tema: Når pårørende bliver sygeplejersker.

Deltagelse i lægebesøg, overblik over medicin og observation af bivirkninger. Stadigt mere ansvar havner hos pårørende til ældre borgere i kommunerne, heriblandt Viola Klarskov, hvis mor har demens. Det kan true de pårørendes helbred og patientsikkerheden. For vigtige observationer risikerer at blive overset.

Læs i dette tema: