Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Kender du de pårørende?

En ny rapport ser på barrierer og muligheder for samarbejde med pårørende til svækkede borgere i hjemmeplejen. Den indeholder anbefalinger til samarbejdet og identificerer fire forskellige typer pårørende. De kan anvendes til inspiration, når plejepersonalet drøfter, hvor meget og hvordan de pårørende kan inddrages.

Sygeplejersken 2023 nr. 3, s. 29

Af:

Christina Sommer, journalist

nr-1

1. Den stærke støtte

Den stærke støtte bor sammen med borgeren og udviser et stort engagement i plejen. 

Vigtigt for den pårørende: 

 • At opbygge en nær relation til de medarbejdere, der kommer oftest i hjemmet.
 • At føle sig inddraget i og have indflydelse på plejen.

Opmærksomhedspunkter for hjemmeplejen:

 • Giv oplevelse af, at I lytter og inddrager.
 • Anerkend, hvor meget den pårørendes indsats betyder for borgeren.

nr-2

2. Den tilbagetrukne

De tilbagetrukne engagerer sig langt mindre i plejen, uanset om de bor hjemme eller ej. Kan skyldes manglende ressourcer eller lyst. 

Vigtigt for den pårørende: 

 • Sikkerhed om, at borgeren får den pleje og hjælp, der er behov for.
 • At blive kontaktet, hvis pårørende bør inddrages i eller informeres om noget.

Opmærksomhedspunkter for hjemmeplejen:

 • Lav en god forventningsafstemning om, hvad den pårørende ønsker at blive inddraget i. 
 • Inddrag pårørende på aftalte tidspunkter, f.eks. ved forværringer.

nr-3

3. Den tro væbner på afstand

Den tro væbner på afstand er ligesom den stærke støtte væsentligt engageret i borgerens hverdag og pleje. Men bor ikke tæt på og kommer derfor mindre.

Vigtigt for den pårørende:

 • Inddragelse i plejen og tilrettelæggelsen.
 • Oplevelse af, at medarbejderne kender borgeren og tilrettelægger pleje ud fra borgerens behov og ønsker.

Opmærksomhedspunkter for hjemmeplejen:

 • Giv oplevelsen af, at I lytter og inddrager pårørende – er der f.eks. ønsker til kommunikation med hjemmeplejen. 
 • Anerkend, hvor meget den pårørendes indsats betyder for borgeren.

nr-4

4. Teamet

Teamet er et stærkt netværk af f.eks. søskende, der ofte med klar rollefordeling er væsentligt engageret i, at mors eller fars behov opfyldes af plejen. 

Vigtigt for de pårørende: 

 • Hyppig kontakt til hjemmeplejen, bl.a. dialog om borgerens behov.
 • Sikkerhed for, at der er styr på aftaler, og at plejen forløber som aftalt.

Opmærksomhedspunkter for hjemmeplejen:

 • God forventningsafstemning – hvem ønsker inddragelse i hvad? 
 • Giv oplevelsen af, at de bliver lyttet til og inddraget.
Title

Kilde: Marselisborg Consulting for Sundhedsstyrelsen: Undersøgelse af samarbejdet mellem pårørende og hjemmeplejen. Rapport. Januar 2023.

Læs hele rapporten med flere detaljer om de fire typer pårørende på sst.dk ⟶ Udgivelser ⟶ Søg på ‘pårørende og hjemmeplejen’.

Viola Klarskov

Tema: Når pårørende bliver sygeplejersker.

Deltagelse i lægebesøg, overblik over medicin og observation af bivirkninger. Stadigt mere ansvar havner hos pårørende til ældre borgere i kommunerne, heriblandt Viola Klarskov, hvis mor har demens. Det kan true de pårørendes helbred og patientsikkerheden. For vigtige observationer risikerer at blive overset.

Læs i dette tema: