Hvad tjener en sygeplejerske?

Sygeplejerskernes lønninger har ofte været til stor debat, men hvad tjener en sygeplejerske egentligt? På denne side har vi samlet al den information, du skal bruge for at blive klogere på sygeplejerskernes løn.

En sygeplejerskes gennemsnitsløn

Sygeplejersker har på tværs af kommuner og regioner en gennemsnitlig løn på 37.881 kr. om måneden ekskl. genetillæg ifølge tal fra Danmarks Statistik.

 • Gennemsnittet er for en 37 timers arbejdsuge.
 • Beløbet dækker bl.a. over
  • Grundløn + centrale og lokale tillæg inkl. særlig feriegodtgørelse, ferie- og søgnehelligdagsbetalinger
  • Pension
 • Alle ikke-ledende kommunalt og regionalt ansatte i arbejdsfunktionen ”sygeplejerskearbejde” er med i gennemsnittet. Dvs. tallet er inkl. specialuddannede sygeplejersker som bl.a. anæstesisygeplejersker.

Gennemsnitslønnen dækker over en stor spredning. En sygeplejerskes startløn vil typisk ligge langt under gennemsnittet, som trækkes op af erfarne og specialister.

Den konkrete løn for den enkelte sygeplejerske afhænger blandt andet af, hvor du arbejder, hvor meget du arbejder, og hvornår du arbejder.

Hvad tjener en sygeplejerske i forhold til andre faggrupper?

Diskussionen af, om sygeplejerskers løn skal ses i lyset af, hvad andre faggrupper med lignende uddannelse, ansvar og erfaring tjener. Efter samme regnemetode, hvor sygeplejerskernes gennemsnitsløn er 37.881 kr., tjener en folkeskolelærer 43.515 kr. og en læge 55.251 kr. Sygeplejerskernes løn er således godt 5.000 kr. plus pension lavere end en folkeskolelærers trods samme uddannelsesniveau.  

Sygeplejerskerne får 5.000 kr. mindre hver
måned end folkeskolelærere

 

5000_boks

 • Sygeplejerskernes løn er lavere end fx folkeskolelærernes trods samme uddannelsesniveau. 
 • Et lønløft på 5.000 kr. + pension pr. måned vil udligne den gennemsnitlige forskel mellem en sygeplejerske og en folkeskolelærers bruttoløn

Derfor er CEPOS’ regnestykke om sygeplejerskernes løn misvisende

Når CEPOS kommer frem til, at sygeplejersker i gennemsnit tjener 42.000 kroner om måneden, skyldes det, at CEPOS i deres beregninger medtager genetillæg. Det er et tillæg oven i timelønnen, som bl.a. sygeplejersker får for at arbejde om aftenen, natten, i weekenden og på helligdage. Når man sammenligner løn mellem faggrupper, skal genetillæg ikke regnes med jf. en EF-dom. Dommen lægger vægt på, at lønnen uden genetillæg er det mest retvisende sammenligningsgrundlag, når man sammenligner jobs med og uden gener.

Løn uden genetillæg understøttes af en kendelse fra EF-domstolen i 2000:

I 1998 anlagde Ligestillingsombudsmanden (Jämställdhetsombudsmannen) i Sverige en ligelønssag for to jordemødre, der sammenlignede deres løn med en klinikingeniør, der var ansat på samme sygehus.

Under sagens behandling ved den svenske Arbejdsret opstod spørgsmålet om, hvorvidt jordemødrenes betaling for at arbejde på ubekvemme tidspunkter skulle medregnes, når deres løn blev sammenlignet med klinikingeniørens. Det vil sige, hvorvidt tillæg for at arbejde aften, nat, helligdage osv. skal indregnes, når man skulle vurdere, om der var tale om ligeløn mellem de kvindelige jordemødre og den mandlige klinikingeniør.

Den svenske Arbejdsdomstol valgte at indbringe spørgsmålet for EF-domstol (den nuværende EU-domstol) og bad om en såkaldt præjudiciel afgørelse. Det vil sige, at afgørelsen er bindende for den nationale domstol – i dette tilfælde den svenske Arbejdsdomstolen – og den vil være gældende ret for alle EU’s medlemslande.

EF-domstolen afsagde sin dom i 2000, der fastslog, at: ”der skal ikke tages hensyn til tillæg for ubekvemme arbejdstider ved beregning af lønnen, der danner grundlag for lønsammenligningen” (sag C-236/98).

Det vil sige, at når man skal vurdere, om der er ligeløn mellem forskellige jobs, skal betaling for arbejde uden for normal arbejdstid ikke indregnes i lønnen.

  Sygeplejerskers løn ifølge overenskomsten

  Sygeplejerskernes løn er aftalt i de forskellige overenskomster, DSR har indgået med arbejdsgiverne.

  Lønnen består typisk af en grundløn, centralt aftalte tillæg, pension og særlig feriegodtgørelse. Derudover er der i overenskomsten typisk fastsat genetillæg for arbejde på særlige tidspunkter. Lokalt har du også mulighed for at aftale tillæg, hvis du har særlige funktioner eller kvalifikationer.

  Vil du læse mere om, hvad en sygeplejerske tjener ifølge overenskomsten, kan du kigge i vores lønvejledninger. Her kan du finde de aktuelle lønsatser for sygeplejersker, læse mere om de forskellige lønforløb og om, hvordan en sygeplejerskes løn er sammensat:

  Er du interesseret i lønnen for sygeplejersker ansat i kommuner og regioner, kan du også bruge Lønberegneren. Lønberegneren er opdateret med de aktuelle lønsatser ifølge overenskomsten.

  Prøv Lønberegneren

   

  Sygeplejerskers faktiske løn ifølge lønstatistikken

  Der kan være forskel på, hvad sygeplejersker tjener, hvis man sammenligner den løn, der er aftalt i overenskomsterne, og den løn, sygeplejerskerne rent faktisk tjener. Forskellen på sygeplejerskers aftalte løn i forhold til overenskomsten og den faktiske løn kan blandt andet skyldes lokalt forhandlede tillæg og genetillæg for skæve arbejdstider.

  Hvis du vil vide, hvad en sygeplejerskes faktiske løn er, kan du se gennemsnitslønnen med DSR's Lønbarometer (kræver login). Lønbarometeret viser dig gennemsnitslønnen for sygeplejersker i det offentlige og ikke den aftalte løn ifølge overenskomsten.

  Tallene i Lønbarometeret er baseret på offentligt tilgængelig lønstatistik for sygeplejersker.

  Prøv Lønbarometeret (kræver login) 

   

   

  Hvad tjener en privatansat sygeplejerske? 

  Du kan se gennemsnitslønninger for privatansatte sygeplejersker ved at bruge DSR’s privatlønstatistik. Privatlønstatistikken er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt DSR’s privatansatte medlemmer. Spørgeskemaundersøgelsen foretages en gang årligt. 

  Se statistik for privatansatte sygeplejersker (kræver login)