Hvad tjener en sygeplejerske?

Sygeplejerskers løn består ofte af en grundløn og forskellige tillæg. Se, hvad der indgår i lønnen, og hvordan lønnen beregnes.

Hvad tjener en sygeplejerske? 

Lønnen for en sygeplejerske består som minimum af en grundløn og pension, men kan også indeholde forskellige former for tillæg og ydelser. Aftaler om grundløn og tillæg er fastsat to forskellige steder. Dels i overenskomsten, dels i lokale aftaler.

Gennemsnitslønninger for region eller kommune

Mere end 4 ud af 5 sygeplejersker er ansat enten i en region eller en kommune. DSR opgør løbende gennemsnitslønningerne for regionalt og kommunalt ansatte sygeplejersker.

> Læs de seneste gennemsnitslønninger for regioner og kommuner

 

Eksempler på lønberegninger

Her kan du se opstillede eksempler på sygeplejersker, og hvad deres typiske beregnede løn ville være. I eksemplerne har vi regnet på grundløn, centrale tillæg, estimat for lokale tillæg og pension. Særlig feriegodtgørelse og eventuelt overarbejde er ikke taget med.

Alle beregningerne er før skat, da éns skatteprocent er et personligt spørgsmål, som afhænger af flere ting end blot løn. 

 

 

 

Hvordan er lønnen sammensat?

Sygeplejerskernes løn er fastsat i de overenskomster, som DSR har indgået med arbejdsgiverne. Lønnen er sammensæt af forskellige dele. Der findes forskellige lønbegreber, alt efter hvilke dele af lønnen du medregner.

  Nedenfor forklares de forskellige løndele samt illustreres, hvordan de indgår i lønbegreberne: Nettoløn, bruttoløn og samlet løn.

   

  Nettoløn  (før skat, uden pension, særlig feriegodtgørlse og særydelser)

  Løndel Forklaring
  Løntrin Dit grundlønstrin er fastsat i din overenskomst. Sygeplejersker, som er ansat i kommuner og regioner, følger Sundhedskartellets lønskala. Der er en særskilt lønskala for henholdsvis ledende sygeplejersker og for sygeplejersker med en akademisk uddannelse.
  Centrale tillæg Der er en række tillæg, der er fastsat i overenskomsten, som du automatisk får. Det kan være, fordi du har en vis anciennitet, varetager bestemte funktioner eller har særlige kvalifikationer
  Lokale tillæg Ud over de faste tillæg, som står i overenskomsterne, kan du forhandle tillæg lokalt, som er baseret på enten dine arbejds- og ansvarsområder eller på dine kvalifikationer og kompetencer. Du kan også få tillæg som resultatløn. Det er din tillidsrepræsentant, der forhandler tillægget med din arbejdsgiver.


  Bruttoløn (før skat, med pension, særlig feriegodtgørelse og særydelser)

  Løndel Forklaring
  Særydelser/genetillæg Hvis du arbejder om aftenen, natten eller weekenden, har rådighedsvagter, tilkald, osv., får du betaling for det. Satserne står i Arbejdstidsaftalen.
  Særlig feriegodtgørelse Særlig feriegodtgørelse udgør en procentdel af den ferieberettigede løn, som er et begreb, der følger af Ferieloven. Den særlige feriegodtgørelse udbetales en gang om året sammen med lønnen for april måned.
  Pension Din arbejdsgiver betaler en vis procentdel af din løn ind til din arbejdsmarkedspension.


  Samlet løn (før skat, med alle løndele)

  Løndel Forklaring
  Overarbejde Betaling for overarbejde indgår sjældent i opgørelser af løn, fordi overarbejde ligger ud over det antal timer, du er ansat til at arbejde i.

   

  Hjælp til løn

  Redskaber til løntjek

  Hver tredje sygeplejerske oplever fejl på lønsedlen, viser en ny undersøgelse. Find redskaber og hjælp til at få styr på din løn her.

  Få tjek på din løn

  Tjek din løn med lønberegner

  Hvis du er ansat i en region eller en kommune, kan du selv tjekke, om du får den rigtige løn i forhold til din overenskomst, med lønberegneren. 

  Beregn din løn med Sundhedskartellet