Hvad tjener en sygeplejerske?

Sygeplejerskers løn består ofte af en grundløn og forskellige tillæg. Se, hvad der indgår i lønnen, og hvordan lønnen beregnes.

Hvad tjener en sygeplejerske? 

Find gennemsnitslønnen for sygeplejersker, som er ansat i det offentlige, med Lønbarometeret. Mere end 4 ud af 5 sygeplejersker er ansat i enten en region, en kommune eller i staten.  Tallene i Lønbarometeret er offentlig tilgængelig lønstatistik, som kommer fra lønsystemerne på arbejdspladserne.

Prøv Lønbarometeret

 

Løneksempler for sygeplejersker 

Her kan du se eksempler på sygeplejersker, og hvad deres løn ville være. I eksemplerne har vi regnet på grundløn, centrale tillæg, estimat for lokale tillæg og pension. Særlig feriegodtgørelse og eventuelt overarbejde er ikke taget med.

Alle beregningerne er før skat, da éns skatteprocent er et personligt spørgsmål, som afhænger af flere ting end blot løn. 

 

 

 

Hvordan er lønnen sammensat?

Lønnen for en sygeplejerske består af mange forskellige dele. Nogle løndele er faste, andre kan svinge i værdi. Nogle dele er med på lønsedlen hver måned, mens andre kun udbetales få gange om året. Sygeplejerskernes løn er fastsat i de overenskomster og aftaler, som DSR har indgået med arbejdsgiverne. Lønnen er sammensæt af forskellige dele. Der findes forskellige lønbegreber, alt efter hvilke dele af lønnen du medregner.

Nedenfor forklares de forskellige løndele samt illustreres, hvordan de indgår i lønbegreberne: Nettoløn, bruttoløn og samlet løn.

Løndel Forklaring

Nettoløn (før skat, uden pension, særlig feriegodtgørelse og særydelser)
Nettolønnen er den faste løn. Det vil sige løntrin og faste tillæg, men uden pension, særydelser og særlig feriegodtgørelse. Netto- og bruttoløn handler i den her sammenhæng ikke om før og efter skat.

Grundløn Dit grundlønstrin er fastsat i din overenskomst, men kan lokalt aftales til at være højere. Sygeplejersker, som er ansat i kommuner og regioner, følger Sundhedskartellets lønskala. Der er en særskilt lønskala for henholdsvis ledende sygeplejersker og for sygeplejersker med en akademisk uddannelse. I staten og for privatansatte sygeplejersker er der flere lønskalaer alt efter hvilken overenskomst, du er ansat på. Grundløn skal ikke forstås som startlønnen som nyuddannet.
Centrale tillæg Der er en række tillæg, der er fastsat i overenskomsterne, som du automatisk får. Det kan være, fordi du har en vis anciennitet, varetager bestemte funktioner eller har særlige kvalifikationer.
Lokale tillæg Ud over de faste tillæg, som står i overenskomsterne, kan der være forhandlet tillæg lokalt, som er baseret på enten dine arbejds- og ansvarsområder eller på dine kvalifikationer og kompetencer. Du kan også få tillæg som resultatløn. Det er din tillidsrepræsentant eller kredsen, der forhandler tillægget med din arbejdsgiver.

Bruttoløn (før skat, med pension, særlig feriegodtgørelse og særydelser)
Den samlede løn uden overarbejde. Det vil sige inkl. pension, særydelser og særlig feriegodtgørelse, men uden overarbejde. Netto- og bruttoløn handler i den her sammenhæng ikke om før og efter skat.

Særydelser/ genetillæg Hvis du arbejder om aftenen, natten eller weekenden, har rådighedsvagter, tilkald, osv., får du betaling for det. Sygeplejersker i kommuner og regioner følger en Arbejdstidstidsaftale, hvor satserne står. Lederne er ikke omfattet af Arbejdstidsaftalen. På statens område og for privatansatte er der forskellige arbejdstidsregler knyttet til de forskellige overenskomster.
Særlig feriegodtgørelse Særlig feriegodtgørelse udgør en procentdel (1,95-2,3 pct.) af den ferieberettigede løn, som er et begreb, der følger af Ferieloven. Den særlige feriegodtgørelse udbetales på bestemte tidspunkter af året.
Pension Din arbejdsgiver betaler en vis procentdel af din løn ind til din arbejdsmarkedspension. Egetbidraget udgør typisk en tredjedel. Der kan også være pension af særydelser. 

Samlet løn (før skat, med alle løndele)
Lønnen med alle løndele inklusiv overarbejde. 

Overarbejde Betaling for overarbejde indgår sjældent i opgørelser af løn, fordi overarbejde ligger ud over det antal timer, du er ansat til at arbejde i.

 

Hjælp til løn