Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Ny analyse: Manglende sammenhæng er en udfordring i kommunal sygepleje

Sygeplejerskerne i kommunerne oplever udfordringer med sammenhængen til almen praksis og hospitaler. Manglende adgang til relevant viden om patienterne og stort tidsforbrug i kontakten til de andre sektorer står i vejen for at skabe sammenhængende patientforløb og yde sygepleje af høj kvalitet. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd.

Publiceret: 

11. juni 2024

Senest opdateret: 

12. juni 2024

Af:

DSR analyse

presse@dsr.dk

Udfordringer med sammenhæng og samarbejde på tværs

En af de centrale opgaver for Sundhedsstrukturkommissionen er at komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet, og hvordan det nære sundhedsvæsen kan styrkes.

Her spiller sygeplejerskerne i kommunerne en central rolle, når de tager sig af ældre borgere i bl.a. hjemmesygeplejen, på plejecentre og akutpladser.

Sygeplejerskerne oplever udfordringer med sammenhæng og samarbejde på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Udfordringer, som bør adresseres, hvis patienterne skal have sammenhængende forløb på tværs af det primære og sekundære sundhedsvæsen.

Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, hvor ca. 1.500 kommunale sygeplejersker har besvaret spørgsmål om samarbejdet med almen praksis og hospitaler samt barrierer for fagligt forsvarlig sygepleje i kommunerne.


Mangler relevant viden og information

Sygeplejerskerne i undersøgelsen har overordnet en positiv vurdering af samarbejdet med almen praksis og hospitalerne, men samarbejdet er ikke uden problemer. Næsten en ud af tre sygeplejersker oplever, at de og deres team ikke har nem adgang til relevant viden om borgerne.

Undersøgelsen viser også, at to ud af fem sygeplejersker den sidste måned har manglet godkendelser fra den behandlingsansvarlige læge, og en tredjedel har oplevet at mangle patientinformation på rette tidspunkt.

Samtidig møder hele ni ud af ti sygeplejersker borgere, de vurderer, er udskrevet for tidligt fra hospitalet.

”Det er alvorlige barrierer for sammenhængende patientforløb, som sygeplejerskerne i kommunerne peger på. Når patienter udskrives, mens de stadig er svækkede og eller sågar syge, er det afgørende, at sygeplejerskerne i kommunerne har alle relevante oplysninger, og der er en klar plan. Ellers går det galt i overgangen mellem sygehus og eget hjem. Hvis det er nødvendigt at opsøge yderligere information, skal sygeplejerskerne selvfølgelig nemt kunne få kontakt til hospitalet og borgerens egen læge.” udtaler 1. næstforperson Harun Demirtas.

Store variationer i beskrivelserne af samarbejdet

I undersøgelsen har sygeplejersker haft mulighed for at uddybe deres oplevelser af samarbejdet med almen praksis og hospitaler.

Flere beskriver, at samarbejdet med almen praksis er meget afhængigt af det enkelte lægehus og læge, og flere nævner, at det fungerer bedst dér, hvor almen praksis prioriterer kontakten til de kommunale sygeplejersker ved fx faste møder eller et ’direkte’ eller ’bag-om’-nummer til lægen. Flere skriver også, at svartid på skriftlige henvendelser kan være meget lang, og at svarene kan være så mangelfulde, at sygeplejerskerne må bruge tid på opfølgende kontakt, som ellers kunne være brugt med borgerne.

Om samarbejdet med hospitalet beskriver nogle sygeplejersker, at de kan opleve at stå med mangelfulde udskrivelsesrapporter og plejeforløbsplaner, når borgere bliver udskrevet fra hospitalerne, og at det kan kræve en tidskrævende indsats at indhente de korrekte oplysninger hos de relevante aktører efterfølgende. Flere af de deltagende sygeplejersker oplever, at personalet på hospitalerne har så travlt, at vigtig information om fx patienternes medicin går tabt i overleveringen, og gør det vanskeligt at sikre borgerne gode forløb i den kommunale sygepleje.

”Sundhedsvæsenet hænger allerede sammen i dag – på godt og ondt. Patienterne har både kontakt til sygehuse, kommuner og egen læge. Men når vi ikke har systemer og arbejdsgange, der går på tværs af sektorer, får vi ikke sammenhæng og høj kvalitet. I stedet smitter travlheden fra et sted i sundhedsvæsen til et andet. Det skal der findes løsninger på – og jeg læser spændt med i Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger i morgen.” afslutter Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde i Dansk Sygeplejeråd.

Læs notatet: Kommunal sygepleje - Tema: Sammenhæng i sundhedsvæsenet (i pdf)

Læs notatet: Kommunal sygepleje - Det kommunale sundhedsvæsen og sygepleje (i pdf)

Om undersøgelsen

8700 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd blev i april 2024 inviteret til at deltage i undersøgelsen. Medlemmerne blev inviteret, hvis de i Dansk Sygeplejeråds medlemsregister stod registreret som ansat på arbejdspladstyper, hvor der forventeligt er meget klinisk borgerkontakt. Samlet deltog 31 pct. (2.710) af de inviterede medlemmer i undersøgelsen. 27 pct. (2.324) gennemførte hele spørgeskemaet, mens 4 pct. (386) kun besvarede dele af spørgeskemaet. Tallene, som fremgår i notatet, bygger på svarene fra 1.525 deltagere, som i undersøgelsen bekræftede, at de var kommunalt ansatte, arbejder som sygeplejersker uden ledelsesansvar og udfører klinisk arbejde med jævnlig borgerkontakt.