DSR's organisering

Dansk Sygeplejeråd er organiseret omkring vores medlemmer, tillidsrepræsentanter, kredse, hovedbestyrelse, sekretariat, kongres, studerende og de faglige selskaber.

Dansk Sygeplejeråds struktur

Organisationsdiagram

Overblik over DSR's organisering

Se, hvordan Dansk Sygeplejeråd er opbygget med kredsbestyrelser, hovedbestyrelse og kongres, og hvordan Lederforeningen og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning har særlig indflydelse.

Organisationsdiagram

 

 

 

Politisk ledelse

Repræsentation af medlemsinteresser

Lokal tillidsvalgt

Tre individer sidder i samtale omkring et bord.

Tillidsrepræsentanten (TR)

Tillidsrepræsentanten er DSR's lokale repræsentant på arbejdspladsen for at sikre at regler om løn, ansættelse og andre arbejdsvilkår bliver overholdt. Tillidsrepræsentantens opgaver kan være personalepolitik, medarbejderindflydelse, arbejdsmiljø, teknologi, arbejdsorganisering, lønforhandlinger, ansættelsesforhold, personsager, sygeplejens udvikling samt organisations og ledelsesstrategi. Der er omkring 1300 tillidsrepræsentanter i DSR.

Administrativ ledelse