DSR's organisering

Dansk Sygeplejeråd er organiseret omkring vores medlemmer, tillidsrepræsentanter, kredse, hovedbestyrelse, sekretariat, kongres, studerende og de faglige selskaber.

Dansk Sygeplejeråds struktur

DSR's struktur

Organisationsoverblilk

Læs mere om hvordan Dansk Sygeplejeråd er opbygget med kredsbestyrelser, hovedbestyrelse og kongres og se. Hvordan Lederforening og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning har særlig indflydelse.

Se organisationsdiagram i pdf:

Hent organisationsdiagram for Dansk Sygeplejeråd  

 

 

Politisk ledelse

Kongres 2014

Kongressen

Kongressen er DSR's øverst besluttende myndighed. Her formes organisationens politik og de retningslinjer, som organisationen skal arbejde efter. Kongressen består af DSR's formand og DSR's 2 næstformænd samt delegerede fra DSR's fem kredsbestyrelser, fra SLS og fra Lederforeningen. Der afholdes ordinær kongres hvert andet år, men kongressen kan også indkaldes i særlige tilfælde f.eks. Ved overenskomstforhandlinger. 

Læs mere om kongres 2016

Emblem

Hovedbestyrelsen

DSR's Hovedbestyrelse leder organisationen og behandler alle overordnede spørgsmål af betydning for betydning for sygeplejersker. De mødes cirka ti gange årligt.

Se hovedbestyrelsesmedlemmerne

 

Danmark

Kredsene

Dansk Sygeplejeråd er inddelt i fem lokale kredse, som følger de fem regioner. Kredsene har en kredsformand samt en kredsbestyrelse, der vælges for to år ad gangen. 

Læs mere om kredsenes struktur

 

 

Repræsentation af medlemsinteresser

Lederforeningen logo 1

Lederforeningen

Lederforeningen varetager ledernes særlige interesser i Dansk Sygeplejeråd og tilbyder aktiviteter for ledende sygeplejersker: Lederforeningen er ledernes stemme i forhold til sundhedsvæsnet og samfundet og virker som sparrings- og høringspart i DSR. Specielt med fokus på strategisk forum for ledelse, udvikling og forskning, markere synspunkter og sikre indflydelse, rådgivning og vejledning, ledelsesmæssig og faglig sparring, karrierevejledning/uddannelse, løn- og ansættelse, arbejdsmiljøspørgsmål og netværksdannelse.

Besøg Lederforeningens side 

SLS

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

SLS repræsenterer de sygeplejestuderende i Dansk Sygeplejeråd. SLS har godt 8.000 medlemmer. Alle medlemmer kan stille op til valg som aktive i SLS-lokalbestyrelsen på deres uddannelsessted. De aktive indgår i de lokale samarbejdsstrukturer, hvor uddannelsesmæssige forhold drøftes og tilrettelægges. Formanden for SLS sidder i DSR’s hovedbestyrelse.

Besøg SLS' hjemmeside

Emblem

De Faglige Selskaber (FS)

Der findes i øjeblikket 36 faglige selskaber, der repræsenterer vidt forskellige områder af sygepleje. De faglige selskaber er med til at udvikle faget og kvalificere den sundhedspolitiske debat. Sygeplejersker kan søge optagelse i de faglige selskaber og deltage i de kurser, som de faglige selskaber afholder inden for deres fagområde. En række af selskaberne udgiver blade, nyhedsbreve og har egne hjemmesider. De faglige selskaber involverer sig også i internationalt arbejde.

Besøg De Faglige selskaber

 

Lokal repræsentation 

Tre individer sidder i samtale omkring et bord

Tillidsrepræsentanten (TR)

Tillidsrepræsentanten er DSR's lokale repræsentant på arbejdspladsen for at sikre, at regler om løn, ansættelse og andre arbejdsvilkår bliver overholdt. Tillidsrepræsentantens opgaver kan være: personalepolitik, medarbejderindflydelse, arbejdsmiljø, teknologi, arbejdsorganisering, lønforhandlinger, ansættelsesforhold, personsager, sygeplejens udvikling samt organisations og ledelsesstrategi.

Der er omkring 1300 tillidsrepræsentanter i DSR. 

Som medlem kan du logge ind og se din tillidsrepræsentant

 

Administrativ ledelse

Emblem

Sekretariatet

Forhandling, organisation og profession. Det er nogle af de afdelinger, som DSR's sekretariat er opbygget af. 

Se afdelingsledere i sekretariatet