Referencer til Trialog om hjernerystelse

Svar på spørgsmål i "Test dig selv i viden om hjernerystelse"
 1. Nej
 2. Nej
 3. Ud fra patientens anamnese og symptomer
 4. Nej, tab af bevidsthed er bare et af flere symptomer, som kan være tilstede
 5. 35-40 pct.

  (Læs spørgsmål)

 

Referencer

 1. Læs mere om Dansk Center for Hjernerystelse på www.dcfh.dk
 2. Rytter HM, Westenbaek K, Henriksen H, Christiansen P og Humle F. Specialized interdisciplinary rehabilitation reduces persistent post-concussive symptoms: a randomized clinical trial. Brain Injury. Pages 266-281. 2018.
 3. Se Hana Malá Rytters mange bidrag til tidsskrifter og medier www.psy.ku.dk -> Ansatte -> Søg ”Hana Malá Rytter” -> Klik på ”Publikationer” og/eller ”Presse”
 4. Kure A. Ingen lette genveje. Sygeplejersken nr. 15. 1991.
 5. Kure A. Mange patienter kan hjælpes. Sygeplejersken nr. 35. 1995.
 6. Pinner M, Børgesen SE, Jensen R, Birket-Smith M, Gade A, Riis JØ. Konsensusrapport om commotio cerebri (hjernerystelse). Videnscenter for Hjerneskade. 2003.
 7. Cassidy JD, Carroll LJ, Peloso PM, Borg J, von Holst H, Holm L, et al. Incidence, risk factors and prevention of mild traumatic brain injury: results of the WHO Collaborating Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury. J Rehabil Med. 2004(43 Suppl):28-60.
 8. McMahon P, Hricik A, Yue JK, Puccio AM, Inoue T, Lingsma HF, et al. Symptomatology and functional outcome in mild traumatic brain injury: results from the prospective TRACK-TBI study. J Neurotrauma. 2014;31(1):26-33
 9. The American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM). Definition of mild traumatic brain injury. The Journal of Head Trauma Rehabilitation 1993;8:86-87.
 10. Carroll LJ, Cassidy JD, Holm L, et al. Methodological issues and research recommendations for mild traumatic brain injury: the WHO Collaborating Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury. J Rehabil Med 2004:113-25.
 11. Naess-Schmidt ET, Blicher JU, Eskildsen SF, et al. Microstructural changes in the thalamus after mild traumatic brain injury: A longitudinal diffusion and mean kurtosis tensor MRI study. Brain Inj 2017;31:230-6.
 12. Ebert SE, Jensen P, Ozenne B m.fl. Molecular imaging of neuroinflammation in patients after mild traumatic brain injury: a longitudinal 123I-CLINDE single photon emission computed tomography study. European journal of Neurology. 2019 Apr 19. doi: 10.1111/ene.13971
 13. Hjernerystelse: Observation eller CT-scanning – en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering. December 2008.
 14. Undén J, Ingebrigtsen T m.fl. Scandinavia Trauma Committee (SNC). Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. BMC Med 2013; 11: 50-87.
 15. Hossain I, Mohammadian M, Takala R m.fl. Early Levels of Glial Fibrillary Acidic Protein and Neurofilament Light Protein in Predicting the Outcome of Mild Traumatic Brain Injury. Journal of Neurotrauma. Vol 36, Issue 10: May 6, 2019
 16. Meier TB, Nelson LD, Huber DL, et al. Prospective Assessment of Acute Blood Markers of Brain Injury in Sport-Related Concussion. J Neurotrauma 2017;34:3134-42.
 17. Dorminy M, Hoogeveen A, Tierney RT, et al. Effect of soccer heading ball speed on S100B, sideline concussion assessments and head impact kinematics. Brain Inj 2015:1-7.
 18. Carroll LJ, Cassidy JD, Holm L, et al. Methodological issues and research recommendations for mild traumatic brain injury: the WHO Collaborating Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury. J Rehabil Med 2004:113-25.
 19. Graff HJ, Siersma VD, Møller A, Kragstrup J, Andersen LL, Egerod I, Rytter HM. Labour market attachment after mild traumatic brain injury : nationwide cohort study with 5-year register followup in Denmark. BMJ Open, Bind 9:2019.
 20. Malá H, Mogensen J. Commotio cerebri og mild traumatisk hjerneskade – er vi enige om, hvad det er? Best Practice. Februar 2017.
 21. Hjerneskaderehabilitering – en medicinsk teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation, 2011.
 22. Eskesen V, Springborh JB, Unden J, Romner B. Initial håndtering af minimale, lette og moderate hovedtraumer hos voksne. Ugeskr Læger 2014; 176:V09130559
 23. Booker J, Sinha S, Choudhari K. Description of the predictors of persistent post-concussion symptoms and disability after mild traumatic brain injury: the SHEFBIT cohort. Br J Neurosurg. 2019 Aug;33(4):367-375. doi: 10.1080/02688697.2019.1598542. Epub 2019 Apr 9.
 24. Polinder S, Cnossen MC, Real RGL, Covic A. A multidimensional approach to post-concussion symptoms in mild traumatic brain injury: A focused review. Front Neurol. 2018;9:1113
 25. Cnossen MC, van der Naalt J, Spikman JM, Nieboer D, Yue JK, Winkler EA, Manley GT, von Steinbuechel N, Polinder S, Steyerberg EW, Lingsma HF. Prediction of Persistent Post-Concussion Symptoms after Mild Traumatic Brain Injury. J Neurotrauma. 2018 Nov 15;35(22):2691-2698. doi: 10.1089/neu.2017.5486. Epub 2018 Jul 23.
 26. Cassidy JD, Carroll LJ, Peloso PM, et al. Incidence, risk factors and prevention of mild traumatic brain injury: results of the WHO Collaborating Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury. J Rehabil Med 2004:28-60.
 27. Ponsford J, Willmott C, Rothwell A, et al. Factors influencing outcome following mild traumatic brain injury in adults. J Int Neuropsychol Soc 2000;6:568-79.
 28. Bazarian JJ, Wong T, Harris M, et al. Epidemiology and predictors of post-concussive syndrome after minor head injury in an emergency population. Brain Inj 1999;13:173-89.
 29. Brixen J. Især de yngre og de højtuddannede mister jobbet efter en hjernerystelse. 21.07.2019. Fundet på www.nyheder.ku.dk den 21. oktober 2019
 30. Nordhaug LH, Linde M, Follestad T, Skandsen ØN, Bjarkø VV, Skandsen T, Vik A.Change in Headache Suffering and Predictors of Headache after Mild Traumatic Brain Injury: A Population-Based, Controlled, Longitudinal Study with Twelve-Month Follow-Up. J Neurotrauma. 2019 Aug 2. doi: 10.1089/neu.2018.6328. [Epub ahead of print]
 31. Ashina H, Porreca F, Anderson T, Amin FM m.fl. Post-traumatic headache: epidemiology and pathophysiological insights. Nature Reviews Neurology.Vol15;p:607–617:(2019)
 32. Diener HC, Dodick D, Evers S, Holle D, m.fl. Pathophysiology, prevention, and treatment of medication overuse headache. The Lancet Neurology. Vol18, Issue 9, September 2019,Pages 891-902.
 33. Silverberg ND, Iverson GL. Is rest after concussion "the best medicine?": Recommendations for activity resumption following concussion in athletes, civilians, and military service members. J Head Trauma Rehabil. 2013 Jul-Aug;28(4):250-9. doi: 10.1097/HTR.0b013e31825ad658
 34. Graff, HJ, Deleu N, Christiansen P, Rytter HM (in press): Facilitators and barries of return to work after mild traumatic injury: a thematic analysis.
 35. Silverberg ND, Iverson GL. Etiology of the post-concussion syndrome: Physiogenesis and psychogenesis revisited. Neurorehabilitation, vol. 29, no. 4. Pp.317-329. 2011
 36. Til dig, der oplever træthed efter din hjerneskade. Pjece. Hjernesagen. 2017
 37. Undén J, Dalziel SR, Borland ML, Phillips N m.fl. External validation of the Scandinavian guidelines for management of minimal, mild and moderate head injuries in children. BMC Medicine. Vol. 16; Issue 1.Oct.2018.
 38. Godt i gang efter hjernerystelse. Presse og nyheder. Hospitalsenhed Midt. Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive. 13032019. 39.  Thastum MM. Early Intervention for impairing post-concussion symptoms. Health. Aarhus University. The Research Clinic for Functional Disorders & Psychosomatics, Aarhus University Hospital/Hammel Neurorehabilitation Centre and University Research Clinic, Aarhus University. Denmark. 2019.
 39. Eskesen V, Springborg JB, Unden J, Romner B. Guidelines for the initial management of adult patients with minimal to moderate head injury. Ugeskr Laeger. 2014;28:176.

  ff4-19_tri_kassefoto

  Trialog: Hjernerystelse

  Læs i denne Trialog:


  Trialogen bliver til som et interview mellem tre parter. På den ene side en førende ekspert inden for et fagligt område. På den anden side journalisten og en sygeplejerske, der arbejder inden for feltet. Journalisten og sygeplejersken interviewer i fællesskab forskeren med det mål at formidle den nyeste viden, som har relevans for den kliniske sygepleje.

   

 

Emneord: 
Hjerne