Et andet billede

Manglende dialog og forventningsafstemning med de pårørende. Det er noget af det, der er gået galt i forløbet med Andreas og Else Roelsgaard, mener centerchef for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune.
Vagtdækningen

Vagtdækning på de 24 midlertidige pladser, hvor Andreas og Else Roelsgaard har været:

Dag: 2-3 sygeplejersker, 8 sosu-personaler og 4 terapeuter.
Aften: 6 sosu-personaler og mulighed for at tilkalde akutteam.
Nat: 2 sosu-personaler og mulighed for at tilkalde akutteam.

Kilde: Charlotte Kaaber, centerchef for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune

 ”Vi kan ikke genkende det billede, som de pårørende tegner. Faktisk langt fra.”

Det slår Charlotte Kaaber fast. Hun er centerchef for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune og udtaler sig på vegne af de midlertidige pladser, som Andreas og Else Roelsgaards døtre har fortalt om.

Ifølge Charlotte Kaaber er det manglende dialog og forventningsafstemning med de pårørende, som er nogle af årsagerne til, at det er gået galt i disse forløb. Og hun ærgrer sig over, at de tre døtre ikke har ønsket at tage imod en invitation om dialog.

Hun vil ikke kommentere de to konkrete sager, men gør det klart, at alle borgere på de midlertidige pladser bliver tilbudt og motiveret til at spise og drikke sufficient kost.

”Der er de rigtige og gode kompetencer på de midlertidige pladser på det konkrete sted. I hele 2019 har der været 230 borgere forbi, og der har ikke været nogen skriftlige klager. Der har været fire forløb, hvor vi har været i tæt dialog med de pårørende,” fortæller hun og fortsætter:

”Kommunen har ansat en læge, der kommer forbi en gang om ugen, og som også har været inde over forløbet. Lægen ser på, om de behandlingsplaner, vi lægger, er i orden.”

Charlotte Kaaber fortæller, at medarbejderne har talt om, hvad de har af andel i det her. Og om de kunne have handlet anderledes. Eller om de skal synliggøre mere, hvad de er dygtige til.

Hun fortæller desuden, at det ikke er kutyme, at borgere bliver lagt i seng kl. 19.

”Man ser på, hvilke behov den enkelte har. Det sker i samarbejde med borgeren.”

De midlertidige pladser har søgt medarbejdere løbende gennem 2019, og Charlotte Kaaber fortæller, at det generelt er svært at rekruttere.

Og det er ikke specielt for det konkrete sted. Det betyder også, at de er nødt til at anvende vikarer. Men hun understreger, at det ikke går ud over plejen. Og at vikarer godt kan komme på deres it-system.

spl14-2019_tema_kassefoto

Tema:  Midlertidige pladser

De sygeste borgere på kommunernes midlertidige pladser betaler prisen for, at rammer og lovgivning ikke er fulgt med en udvikling, hvor hospitalerne udskriver patienterne stadig tidligere i deres behandlingsforløb.

Andreas Roelsgaard blev visiteret til en midlertidig, kommunal plads efter at have brækket benet.

Efter 16 dage måtte hans døtre tage afsked med ham.

Læs i dette tema:

bbb