Et arbejde med mange strukturelle barrierer

Eksempel: Grafik: En syg borger får det dårligere. Sygeplejersken vurderer, det kan skyldes en blærebetændelse.

xxx

spl14-2019_temagrafik

Se løsninger fra projekt "Tværsektoriel stuegang" i artiklen "Overlægen på kommunal stuegang"

spl14-2019_tema_kassefoto

Tema:  Midlertidige pladser

De sygeste borgere på kommunernes midlertidige pladser betaler prisen for, at rammer og lovgivning ikke er fulgt med en udvikling, hvor hospitalerne udskriver patienterne stadig tidligere i deres behandlingsforløb.

Andreas Roelsgaard blev visiteret til en midlertidig, kommunal plads efter at have brækket benet.

Efter 16 dage måtte hans døtre tage afsked med ham.

Læs i dette tema: