Fire forslag til forbedringer

Formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne, Inge Jekes, kommer her med fire bud på løsninger, der kan forbedre sygeplejerskers arbejdsbetingelser på de midlertidige pladser i kommunerne
  1. ”Når plejeforløbsplanen opdateres i udskrivningsrapporten fra sygehuset, skal den indeholde et resumé af epikrisen. Det skal stå klart og tydeligt, hvad det er, borgeren er blevet behandlet for, og hvad der er af fremtidige aftaler.”
  2. ”Der skal være nem og direkte adgang til at kontakte en læge. Mange steder er geografisk udfordret i forhold til at få fat i den praktiserende eller udskrivende læge. Derfor kunne man med fordel have adgang til at samarbejde med en ’stedlig læge’, der bor i området, eller en ordning som man kender det fra ordningen med plejehjemslæger.”
  3. ”Vi skal have kvalitetsstandarder, der beskriver, hvad man skal kunne levere på en midlertidig plads, og hvilke kompetencer, medarbejderne skal have. Og kvalitetsstandarderne skal hedde SKAL og ikke BØR.”
  4. ”Det er afgørende vigtigt, at sygeplejersker får udvidet det selvstændige virksomhedsområde i takt med, at de får udvidet deres kompetencer, som det sker med APN-uddannelsen, og den nye uddannelse i borgernær sygepleje.”

spl14-2019_tema_kassefoto

Tema:  Midlertidige pladser

De sygeste borgere på kommunernes midlertidige pladser betaler prisen for, at rammer og lovgivning ikke er fulgt med en udvikling, hvor hospitalerne udskriver patienterne stadig tidligere i deres behandlingsforløb.

Andreas Roelsgaard blev visiteret til en midlertidig, kommunal plads efter at have brækket benet.

Efter 16 dage måtte hans døtre tage afsked med ham.

Læs i dette tema: