Besparelser kræver yderligere 87 sygeplejersker

Sparekrav på nyt sygehus får kravet om flere sygeplejersker til at starte på minus 87 i Region Midtjylland.

215 ekstra sygeplejersker.

Det var egentlig Region Midtjyllands andel af de 1.000 sygeplejersker. Men da de flytter ind i det nye sygehus i Gødstrup og skal leve op til effektiviseringskravene for det, skal de samtidig nedlægge 87 sygeplejerskestillinger.

Det kommer til at tælle som minus 87 sygeplejersker i regnskabet for de 1.000 ekstra sygeplejersker, hvilket betyder, at Region Midtjylland skal finde 87 sygeplejersker et andet sted i regionen. I praksis betyder det, at regionen i stedet skal finde 302 ekstra sygeplejersker. Men for midlerne til de 215. Det har regionen klaret med en skrivebordsøvelse i et regneark.

”De 40 af de 87 stillinger finder vi i psykiatrien. De har fået nogle andre midler, som er øremærket til psykiatrien, som de kan bruge til at ansætte flere sygeplejersker for. Og de tæller i regnskabet med de 1.000 sygeplejersker,” forklarer Jørn Mørup, HR-chef i Region Midtjylland og fortsætter:

”De resterende 47 stillinger skal vi have ansat ufinansieret. Men da vi har fået midler fra puljen til de 1.000 ekstra sygeplejersker ud fra, at en sygeplejerske koster 600.000, og en sygeplejerske hos os koster 470.000, har vi valgt at sige, at når en afdeling opnormerer, får den kun 470.000 kr. som en sygeplejerske koster, og ikke 600.000 kr. Og så passer det med, at pengene også kan dække de ekstra 47 stillinger.”

 

Emneord: 
Arbejdstid