Fordelingen af de 1.000 sygeplejersker

Se her, hvordan midlerne til at ansætte 1.000 ekstra sygeplejersker er fordelt. Der er tale om 300 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. i 2021 på finansloven. Svarende til henholdsvis 500 årsværk i 2020 og yderligere 500 årsværk i 2021

 

På vej mod de 1.000 sygeplejersker

De fleste regioner har lagt godt fra land i jagten på 1.000 ekstra sygeplejersker. Både ifølge regionernes HR-chefer og den første opgørelse for 1. kvartal af 2020.
Her var regionerne samlet set oppe på 94 ekstra sygeplejersker ud af de 500, de skal have i år. I denne første opgørelse er der fremgang i fire ud af de fem regioner.
Kun Region Hovedstaden står i minus 38 set i forhold til udgangspunktet, der for alle er sat til et gennemsnit af fjerde kvartal 2019.
Ifølge en sagsfremstilling til regionsrådet i Region Hovedstaden i august er det udviklingen i januar måned, der er årsag til den negative status. Regionen har selv trukket tal fra marts og april, der lyder på plus 51 og plus 64 årsværk.
”Fastholdes denne tendens i resten af 2020, vil regionen nå det fastsatte måltal for merbeskæftigelse af sygeplejersker,” lyder det i fremstillingen.
Status på 2. kvartal 2020 ventes om en måneds tid fra Danske Regioner og er baseret på opgørelser fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Samlet status for hele landet

Status i alt 1. kvartal: + 94

OBS: Udgangspunktet målingen af de ekstra sygeplejersker er 4. kvartal 2019.

Der er mange ting, der spiller ind i tallene, og der er normalt tydelige sæsonudsving i antallet af sygeplejersketimer. Det afgørende for, om regioner har nået deres mål, er status på 4. kvartal 2020 og 4. kvartal 2021.

Region Hovedstaden

2020: 157
2021: 157
I alt: 314

Fordeling: 2020:
Amager Hvidovre: 19,7
Bispebjerg Frederiksberg: 15,8
Bornholm: 2,8
Herlev Gentofte: 28,8
Nordsjælland: 16,2
Psykiatrien: 23,5
Rigshospitalet: 47,3
SDCC – Steno Diabetes Center Copenhagen: 0,3
Akutberedskab: 2,2

Region Hovedstaden

 

 

 

Region Sjælland

2020: 76,9
2021: 76,9
I alt: 153,8

Fordeling i 20/21:
Sjællands Universitetshospital: 34,8 / 69,7
Næstved, Slagelse, Ringsted sygehus: 20,9 / 41,8
Holbæk Sygehus: 12,1 / 24,2
Nykøbing F. Sygehus: 9,1 / 18,1

Region Sjælland

 

 

 

Region Syddanmark


2020: 107
2021: 107
I alt: 214

Fordeling i 2020:
Odense Universitetshospital: 53
Sygehus Sønderjylland: 15
Sygehus Lillebælt: 25
Sydvestjysk Sygehus: 14.
I forbindelse med status ultimo 2020 vil der blive taget stilling til fordelingen af de ekstra sygeplejersker fra 2021.

Status 1. kvartal: +32


Region Syddanmark

 

 

 

Region Midtjylland

2020: 107
2021: 108
I alt: 215

Fordeling 20/21:
Regionshospitalet Horsens: 8,27 / 11,9
Regionshospitalet Randers: 8,5 / 12,22
Hospitalsenheden Vest: 18,88 / 17,13
Hospitalsenheden Vest: (Korrektion KF): -
Hospitalsenheden Midt: 19,94 / 28,67
Aarhus Universitetshospital: 51,85 / 74,54
Psykiatrien (krav): 40

Region Midtjylland

 

 

 

Region Nordjylland

2020: 50
2021: 50
I alt: 100

Fordeling 2020:
 Aalborg Universitetshospital: 40
 Regionshospitalet Nordjylland: 10

Region Nordjylland

 

Emneord: 
Arbejdstid