Dansk Sygeplejeråd: Bedre uddannelse og flere specialister

Sygeplejestuderende skal klædes bedre på i smitteforebyggelse. Der skal flere hygiejnesygeplejersker i kommunerne. Og flere skal have specialuddannelse i infektionshygiejne. Det mener Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Dorthe Boe Danbjørg
Dorthe Boe Danbjørg
Der er behov for at drøfte, hvordan der kan komme et øget fokus på infektionshygiejne og smitteforebyggelse i undervisningen.”

Det mener Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, der ligesom mange andre har fået øjnene op for, at der er nogle huller i undervisningen på området.

”Vi skal i gang med at evaluere sygeplejerskeuddannelsen, som blev revideret for fire år siden, og noget af det, vi skal se på, kunne være et øget fokus på netop infektionshygiejne og smitteforebyggelse,” siger hun.

Grunduddannelsen er dog ikke det eneste sted, der skal sættes ind i forlængelse af coronakrisen, som har sat et fornyet fokus på behovet for en høj standard, når det gælder infektionshygiejne.

”Vi har behov for, at vi får uddannet flere hygiejnesygeplejersker. Især set ift. hvor få hygiejnesygeplejersker, der er ansat i kommunerne,” siger Dorthe Boe Danbjørg og fortsætter:

”Der er brug for ressourcepersoner ude i kommunerne. Og for specialiserede kompetencer på både plejecentre og i hjemmeplejen. De mange medarbejdere i sundheds- og ældreplejen har brug for at kunne hente viden fra specialiserede kollegaer.”

Hun mener, der generelt bør være flere specialuddannede sygeplejersker.

”I Dansk Sygeplejeråd mener vi, at der bør være en national strategi for sygeplejerskers efter- og videreuddannelse. Corona har ikke kun vist, at vi mangler hygiejnesygeplejersker, men også intensiv- og anæstesisygeplejersker,” siger næstformanden og fortsætter:

”Men det kræver mere end specialuddannelse. Det handler om et ændret fokus og en politisk prioritering. Infektionshygiejnen og den grundlæggende sygepleje skal italesættes langt mere, og der skal afsættes tid til opgaven. For vi ved, at sygeplejersker er pressede på netop tid. Derfor skal der også være ordentlige normeringer.”

 

 

Emneord: 
Hygiejne
Infektion