Køge skruer op for hygiejnen

Snart vil der være hygiejnenøglepersoner rundt om i alle dele af Køge Kommunes institutioner, som skal have fokus på infektionshygiejnen i hverdagen. Det sker som del af en ny hygiejneorganisation, kommunen nu laver som en udløber af coronakrisen.
”Det er vigtigt, at de nye lokale hygiejnenøglepersoner har ledelsen med sig, og at der skabes respekt om opgaven. De skal have opbakning og tid til at udføre opgaven,” siger Omong Mortensen, hygiejnesygeplejerske i Køge Kommune.
Foto: Nikolai Linares
Blandet hygiejneindsats

Andel af kommuner, der i 2019 vurderede, at kommunens indsatser i nogen grad eller i høj grad/helt lever op til forebyggelsespakken på hygiejneområdet på grundniveau i procent:

2013: 58
2015: 79
2017: 82
2019: 79

Kilde: Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2019, Statens Institut for Folkesundhed.

Det kom helt oppe fra direktørniveau. At nu skulle vi have en hygiejneorganisation. Så det blev opgaven. Vi havde lavet en del benarbejde inden, men vi var aldrig ”kommet ud fra mødelokalet” og ud i felten. Så det er det, vi skal nu,” fortæller Omong Mortensen.

Hun er hygiejnesygeplejerske i Køge Kommune og fortæller, at den nye indsats for at opbygge en hygiejneorganisation er en helt konkret udløber af coronakrisen, som skal være med til at løfte hygiejneindsatsen i hele kommunen.

Køge Kommune er med sin fuldtidsansatte hygiejnesygeplejerske allerede en af de kommuner, der gennem længere tid har prioriteret hygiejnen højt. En opgradering, der kom i takt med indtoget af resistente mikroorganismer, herunder et udbrud af MRSA, og som har været med til at øge fokus på den generelle infektionshygiejne.

”Kommunen fik øjnene op for, at vi skulle have den grundlæggende hygiejne på banen nu. Man fik syn for, at det også koster penge at have disse smittede borgere, som også får unødvendige lidelser. De kunne se, at der var noget at hente. Så jeg synes, man har været fremsynet og sagt, at vi skal have nogen, der kan tage sig af det,” fortæller Omong Mortensen.

Organisering af infektionshygiejnen

Andel af kommuner, der i 2017 vurderer at have en tværgående organisering specifikt for det infektionshygiejniske område i procent:

2013: 36
2015: 49
2017: 58

Kilde: Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017, Statens Institut for Folkesundhed.

 

Klædt bedre på til corona

Indsatsen i Køge har vist sit værd i coronatiden.

”Vores medarbejdere er klædt godt på og vant til at arbejde med den generelle infektionshygiejne og til at håndtere borgere med smitsomme sygdomme. Og det har klart været en fordel, at vi ikke skulle starte fra bunden,” siger Omong Mortensen, der under corona har haft særlig fokus på at sikre, at der var de rette vejledninger og værnemidler til medarbejderne.

”De skulle føle sig trygge ved at tage på arbejde og have klare anvisninger på, hvordan de skulle agere i denne anderledes hverdag,” siger hun.

I starten var Omong Mortensen både hygiejnesygeplejerske og sårsygeplejerske, men siden 2015 har hun arbejdet som hygiejnesygeplejerske på fuld tid. Spejder man rundt i det øvrige land, er der blot otte andre kommuner, der har ansat en hygiejnesygeplejerske på fuld tid. Det fremgår af medlemslisten fra Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker, hvor medlemskravet netop er en fuldtidsbeskæftigelse som hygiejnesygeplejerske. Selskabet har i alt 110 medlemmer.

Andre kommuner har aftaler med hygiejnesygeplejersker på hospitalerne, andre igen har lagt opgaven ind under andre kasketter i kommunen.

Kommuner med fuldtidsansatte hygiejnesygeplejersker
  • Fredensborg
  • Fredericia
  • Frederikssund
  • Gentofte
  • Guldborgsund
  • København
  • Køge
  • Lolland
  • Mariagerfjord

Kilde: Medlemsliste i Fagligt Selskab for Hygiejne-sygeplejersker. Kun sygeplejersker med titlen ”hygiejnesygeplejerske” kan være medlem. 

Opfordring fra Sundhedsstyrelsen

Køge Kommune følger en klar opfordring fra myndighedernes side om at få opgraderet på hygiejneindsatsen. I starten af maj udsendte Sundhedsstyrelsen en ny vejledning, ”Vejledning om forebyggelse af smitte med Covid-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner”, der bl.a. anbefaler kommunerne at oprette en hygiejneorganisation, som kan rådgive bredt i kommunen om forebyggelse af smitte og håndtering af coronatilfælde – og som organisatorisk bl.a. består af en hygiejnesygeplejerske.

En lignende vejledning har eksisteret siden 2012, da forebyggelsespakkerne kom – herunder en om hygiejne med fokus på at forebygge smitte generelt. Men nu bliver der altså sat fornyet fokus på behovet.

Nøglepersoner i marken

Arbejdet med at opbygge en hygiejneorganisation i Køge er i fuld gang med en styregruppe for cheferne og et netværk med repræsentanter fra de forskellige forvaltninger, der skal være bindeled til hygiejnenøglepersonerne ude i marken: På skolerne, blandt dem, der laver veje, i institutioner, inden for kulturområdet og selvfølgelig på hele ældre- og sundhedsområdet samt socialområdet.

”De skal hele tiden holde sig opdateret med den nyeste viden og videreformidle den til kollegerne. De skal kunne lave audit og f.eks. se på, om de er gode til håndhygiejne, lave workshops, se om noget kan gøres bedre. De skal klæde kollegerne på, og hjælpe dem med at holde fokus. Det er en stor opgave. Så de skal ville det – og de skal have tid afsat til det,” siger Omong Mortensen.

De vil alle få undervisning, og hygiejnenøglepersonerne på børne- og ungeområdet forventer hun vil få et større kompetenceløft, da de står med andre opgaver.

”Det vil give et løft på alle hygiejneplaner. Fordi det kommer på dagsordenen. Lokalt.Det er fantastisk. Jeg glæder mig rigtig meget,” smiler Omong Mortensen.

Hun håber, at vinden blæser i samme retning i andre kommuner:

”Der er så mange ildsjæle derude, der gerne vil gøre en indsats for hygiejnen, men som ikke får afsat tid. Jeg håber, at corona kan være med til, at de, der brænder for det, endelig kan gøre en indsats. Uden også lige at skulle lave en køreliste eller noget andet.”

 

Emneord: 
Hygiejne
Infektion