De generelle infektionshygiejniske forholdsregler

Hygiejnesygeplejerske Jeanne Badino, Rigshospitalet, har udarbejdet denne oversigt

spl072020_tema_haandhygiejne

Håndhygiejne

 • Før rene opgaver
 • Før håndtering af fødevarer
 • Efter urene opgaver
 • Før patientkontakt
 • Efter patientkontakt eller kontakt med patientens omgivelser
 • Efter brug af handsker

spl072020_tema_handsker

Handsker
Anvendes ved risiko for kontakt med:

 • Blod
 • Sekret (f.eks. pus, ekspektorat)
 • Ekskret (f.eks. fæces, urin)

spl072020_tema_laboratorieproever

Laboratorieprøver

 • Emballeres og transporteres forsvarligt
 • Undgå at forurene
 • emballagens yderside

spl072020_tema_udstyr

Udstyr
Rengøres/desinficeres:

 • Mellem hver patient
 • Ved synlig forurening

spl072020_tema_rengoering

Rengøring

 • Spild af blod, sekret og ekskret tørres straks op
 • Ved større mængder spild desinficeres efterfølgende

spl072020_tema_uniform

Uniform
Bæres af alt personale, der:

 • Har patientkontakt
 • Udfører rene opgaver
 • Udfører urene opgaver

spl072020_tema_maske

Kirurgisk maske og visir

 • Ved risiko for stænk og sprøjt i ansigtet
 • Ved hosteprovokerende procedurer

spl072020_tema_forklaede

Forklæde

 • Anvendes ved risiko for forurening af uniformen, f.eks. nedre toilette, sengebad, bad
 • Anvendes ved betjening af madbuffet
   

spl072020_tema_snavsetoej

Snavsetøj

 • Håndteres urent og samles i sække
 • Undgå ophvirvling
 • Undgå kontakt med uniform
   

spl072020_tema_affald

Affald
Håndteres urent
Kasseres, emballeres og transporteres, så yderside og omgivelser ikke bliver forurenet

 


Se hele rapporten med de ”Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer” fra 2017 på Statens Serum Instituts hjemmeside, ssi.dk, under ”Infektionshygiejne”.

 

Emneord: 
Hygiejne
Infektion