Sådan hjalp Dansk Sygeplejeråd

Som medlem har du forskellige muligheder for at få hjælp afhængig af den konkrete situation, du står i.
"Helle"
Foto: Claus Bech

Hvert år involveres en håndfuld medlemmer af Dansk Sygeplejeråd i sager, hvor politiet vælger at rejse sigtelse efter straffe- eller autorisationslovens paragraffer.

Som medlem har du forskellige muligheder for at få hjælp afhængig af den konkrete situation, du står i.

Kontakt Dansk Sygeplejeråd med det samme, hvis du har brug for hjælp og vejledning i forhold til bl.a. afskedigelse, patientklager, arbejdsskade eller politisager. 

Få hjælp ved patientklage: Læs mere her

  • Helle fik juridisk rådgivning, vejledning og sagsbehandling. 
  • Helle fik en fast specialkonsulent tilknyttet som tovholder på hele forløbet. 
  • Dansk Sygeplejeråd stillede en advokat til rådighed.
  • Helle fik mulighed for at søge midler fra Solidaritetsfonden til dækning af udgifter til psykolog. 
  • Dansk Sygeplejeråd dækkede sagsomkostningerne

 

Emneord: 
Utilsigtet hændelse

Se mere