Leder: Sigtepunkter i lyset af sygeplejerskernes NEJ

"Sammen med arbejdsgiverne skal vi råbe politikerne på Christiansborg op og gennem en trepartsaftale løfte lønnen til sygeplejerskerne og andre traditionelle kvindefag i det offentlige."
Foto: Bax Lindhardt

Urafstemningen viste et nej til OK21-resultatet. Der er nu varslet konflikt. Men håbet er, at arbejdsgiverne vil være med til at finde løsningerne ved forhandlingsbordet.

Baggrunden for at sige nej er forskellig fra medlem til medlem.

Samlet set er det vores vurdering, at deres nej bunder i mindst tre ting: Manglende lønmæssig anerkendelse af sygeplejerskernes uddannelse, opgaver og ansvar, utilfredshed med en negativ reguleringsordning samt den særlige, udsatte situation, som covid-19 har sat sygeplejerskerne i. 

Sygeplejersker har med andre ord opsparet en stor utilfredshed med, at deres løn ikke matcher deres uddannelse, opgaver og ansvar.

Der er brug for et opgør med Tjenestemandsreformens antikverede lønhierarki, som holder sygeplejerskernes løn fastlåst.

Sygeplejerskerne ønsker med forkastelsen af forhandlingsresultatet samtidig at udtrykke et stort håb om, at arbejdsgiverne – sammen med Dansk Sygeplejeråd – påtager sig et medansvar for at sikre bedre lønforhold for sygeplejersker.

Højere løn er kernen i at fastholde og rekruttere sygeplejersker i fremtiden. 

Sammen med arbejdsgiverne skal vi råbe politikerne på Christiansborg op og gennem en trepartsaftale løfte lønnen til sygeplejerskerne og andre traditionelle kvindefag i det offentlige.

Sigtepunkterne for genforhandlingen er klare.

Det er nu vi skal stå sammen og i fællesskab skabe et pres, der gør, at der opnås tilfredsstillende 
resultater for sygeplejerskerne.

 

Emneord: 
Løn