Sådan stemte medlemmerne ved urafstemningen

Politikere kommenterer resultatet af urafstemningen

 

Sådan stemte medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd ved urafstemningen:

sy5-2021_ok21_afstemningsresultat

Resultatet af afstemningen fik en del kommentarer med på vejen af danske politikere:

Midler på finansloven til en lønpulje

"Hvis dette historiske lønefterslæb alene skal løses ved overenskomstforhandlinger, vil det tage over 700 år... Ligelønsproblematikken er skabt politisk og kan og skal derfor også adresseres politisk.”
Søren Valgreen Knudsen, læge og socialdemokratisk regionsrådskandidat, citeret fra Politiken

Brug for økonomisk incitament

"Man behøver ikke være feminist for at mene, at noget er helt galt (med ”den fuldstændig utidssvarende tjenestemandsreform”, red.).Skal vi opmuntre flere til at uddanne sig til eksempelvis sygeplejerske, skal der være et økonomisk incitament pga. uddannelsens længde og ikke mindst det ansvar, man kommer til at stå med.”
Thomas Tonsberg Schlie, kandidat til Silkeborg byråd for Venstre, citeret fra Midtjyllands Avis 

En kæmpe, politisk fejltagelse

"Tilbage da Tjenestemandsreformen blev lavet, sagde politikerne selv: ”det her er nok ikke helt optimalt, det bliver vi nok nødt til at revidere”. Og det er aldrig nogensinde sket, så vi har en politisk fadæse, en kæmpe fejltagelse, og den kan vi ikke bede de enkelte sygeplejersker, pædagoger eller SOSU’er om at rette op på.
Pernille Skipper, ligestillingsordfører, Enhedslisten, citeret fra P1 Debat

Politikere skal ikke bryde med ligeløn

"Jeg er enig i, at (Tjenestemands-, red.) reformen i høj grad afspejler sin samtid. I Danmark er det sådan, at lønfastsættelse og lønindplacering er overladt til arbejdsmarkedets parter. Det er den danske aftalemodel, en model, som vi gang på gang fremhæver som den rigtige løsning for det danske arbejdsmarked. Derfor må og skal løsningen på ligelønsproblematikken findes i den danske aftalemodel. Det skal vi ikke bryde med.”
Peter Hummelgaard, socialdemokratisk ligestillingsminister, citeret fra samråd i Folketinget

Ret op på den skæve arv

"Historisk er typiske ”kvindefag” blevet nedvurderet lønmæssigt. Det er en arv, som vi stadig slæber rundt på. Det bør der rettes op på. Det er jo ikke mindst de fag og de opgaver, der løses af disse medarbejdergrupper, der får Danmark til at hænge sammen som et af verdens bedste lande.”
Ole Stavad, socialdemokratisk medlem af regionsrådet i Region Nordjylland, citeret fra Jammerbugt Posten

 

Emneord: 
Løn