Sygeplejersker varsler konflikt

En enig hovedbestyrelse for Dansk Sygeplejeråd besluttede den 21. april at varsle konflikt over for kommuner og regioner. 5.364 sygeplejersker over hele landet er udtaget til strejke.
Grete Christensen foran Christiansborg da beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Peter Hummelgård (S) var i samråd om ligelønsspørgsmålet.
Foto: Carsten Lorenzen
Konsekvenser af konfliktvarsel
  • Fra midnat mellem torsdag den 20. maj og fredag den 21. maj vil den lovligt varslede konflikt kunne begyndes for sygeplejersker og radiografer.
  • Forligsmanden kan vælge at udsætte den varslede konflikt med op til to gange 14 dage, så konflikten kan i princippet udskydes helt frem til den 17. juni 2021.
  • Der gælder også et fire ugers varsel ved en lockout, og dette kan også udsættes af forligsmanden to gange 14 dage. 

Som de eneste faggrupper i det offentlige har sygeplejersker og radiografer varslet strejke, efter et flertal af medlemmerne stemte nej ved urafstemninger om nye overenskomster. Alle andre faggrupper blandt 850.000 offentligt ansatte har tilsluttet sig aftalerne om løn og arbejdsbetingelser for de næste tre år. 

”Vi har meddelt arbejdsgiverne, at vi ikke er en del af det samlede forlig for kommuner og regioner,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, der også forhandler på vegne af 2.427 medlemmer af Radiograf Rådet.

Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse traf beslutning om at varsle konflikt i enighed. 5.364 sygeplejersker over hele landet og i mange forskellige funktioner er udtaget til strejke, svarende til 11,5 pct. af arbejdsstyrken i regionerne og 10,5 pct. i kommunerne. Undtaget er coronaafsnit, børne- og kræftområder samt psykiatrien.

Utilfredshed kulmineret

”Vi har lyttet til, hvad medlemmerne har sagt om baggrunden for deres nej, og vi står sammen nu om at kæmpe den kamp, som det er at få arbejdsgiverne på banen. Utilfredsheden handler ikke udelukkende om OK21, og den er ikke kommet ud at det blå. Den har været her længe. Den er vokset over mange år, og nu har vi igen en kulmination, som arbejdsgiverne bliver nødt til at tage alvorlig, for det er dem, der har brug for medarbejdere til at løfte utroligt samfundskritiske opgaver,” siger Grete Christensen, der understreger, at konflikten ikke er et mål i sig selv. Men konfliktvarslet er nødvendigt for at lægge pres på arbejdsgiverne, og det skridt, mener hun, har man befolkningens opbakning til.

”Uanset at det er en vanskelig tid, er det vores opfattelse, at der er rigtig mange i befolkningen, der har stor sympati med de hurtigløbende sygeplejersker, som arbejder for en for lav løn,” siger Grete Christensen.

Dansk Sygeplejeråds fokus vil være at opnå en lønmæssig anerkendelse af sygeplejerskers uddannelse, ansvar og opgaver. Desuden opfordrer Dansk Sygeplejeråd arbejdsgiverne til at gå med i en appel til landspolitikerne om at revidere Tjenestemandsreformen af 1969.

Læs også interview med Grete Christensen i dette nummer af Sygeplejersken

Redaktionen af denne udgave af Sygeplejersken er afsluttet torsdag den 22. april 2021

 

Emneord: 
Løn