Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning Årgang 2022 nr. 3

Læs online Download
ff0322_forside - magasinforsiden

Trialog: Organisk delirium

De 7 interventioner

Den evidensbaserede algoritme kaldet ’A-B-C-D-E-F-G bundle’ (26) er et ’’bundt” af syv interventioner, der tilsammen har vist sig i et stort kohortestudie at forebygge delirium hos 15.000 patienter på intensivafdelinger (25). Studiet viste signifikante og klinisk meningsfulde forbedringer i forhold til overlevelse, mekanisk ventilering, koma, delirium, genindlæggelser og behov for hjemmepleje (25).

Overladt til sig selv

Når patienten kommer hjem, bør et deliriumforløb følges op af kognitiv rehabilitering og samtaleterapi.

The Journal Club

Fagligt Ajour

Ny Praksis

Medinddragelse får ældre patienter til at spise mere

Med sundhedsteknologi og den rette støtte spiser ældre mere. Det er budskabet fra postdoc Rikke Terp, som forsker i, hvordan sundhedspersonale kan motivere ældre til at tage aktiv del i egen ernæring ved hjælp af teknologi.

"I dag er det langt mere synligt, hvor lidt vores patienter spiser"

For få år siden ville patienter, som ellers var i ernæringsrisiko, kunne gå under radaren. Det gør de ikke i dag. Ved hjælp af en app og et konstant fokus på medinddragelse får sygeplejerske Mia Kiær Hertzum i dag langt højere øje på dem, hun kalder gråzonepatienterne.

Eftertanken

Du har nu 3 muligheder ...

Gakkelak. Digitalisering og telefonsvarer kan være en hjælp til genveje i sundhedsvæsenet. Når systemerne svigter, står vi med en udfordring, som der bør tages hånd om.

På Spidsen

Peer reviewed: KOL

En hverdag præget af angst

KOL. Mennesker med svær KOL skal kunne udtrykke deres angst. Det kræver, at sundhedsprofessionelle skal have indsigt i og kendskab til patientgruppen for at kunne forstå og hjælpe dem.