Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Formand for Danske Regioner: "Der er travlt - også for travlt"

"Nogle gange er man nødt til at stoppe op og sige, det kan godt være, vi har sparet noget på normeringerne, men hvis vi så bruger det beløb på genindlæggelser, vikarer eller sygdom, så kan det sagtens være en god investering at sige, at nu opnormerer vi i stedet for."

Sygeplejersken 2019 nr. 1, s. 24-25

Af:

Anne Witthøfft, journalist

2019-01_tema_stephanie-lohse

Kan du genkende billedet af, at der nogle steder er så travlt, at det går ud over patienter og personale?
”Ja, der er rigtig travlt. Der er også rigtig meget, der går rigtig godt. Men der er travlt derude, og der bliver foretaget hårde prioriteringer i hverdagen,” siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

Er der nogle steder, hvor der er for travlt?
“Ja. For eksempel når en afdeling kommer ind i en negativ spiral, og tingene kommer så langt ud, at det bliver et problem.”
Lose medgiver, at det er rigtigt, at man ikke normerer afdelinger ud fra patienternes plejebehov, men ud fra økonomi.
”Det er rigtigt, at man arbejder ud fra givne budgetter. Men man kan ikke bare konkludere, at der slet ikke er sammenhæng med, hvad det er for en type afdeling og med hvilke behov. Budgetterne er ikke trukket ud af det blå, og sygehusledelser har også et ansvar for tværgående prioritering,” siger hun.
Stephanie Lose mener ikke, at løsningen er at fastlægge budgettet på en afdeling ud fra en vurdering af behovet for normeringer. For det forudsætter ifølge Lose, at der er nogle andre, der ikke har brug for hele deres budget.
”Og det er altså ikke det billede, jeg ser derude. Jeg oplever ikke, at der er nogen afdelinger, der svømmer i penge. Den eneste anden mulighed er, at budgetterne bliver større. Jeg tror og håber på, at der bliver tilført flere ressourcer. Men vi har også et ansvar for at overholde det budget, vi nu engang har.”

Er du ikke bange for, at det økonomisk bider sig selv i halen?
”Jo, det er helt klart et fokus hele tiden at holde øje med, hvor man er henne. Især når man er i en negativ spiral. Nogle gange er man nødt til at stoppe op og sige, det kan godt være, vi har sparet noget på normeringerne, men hvis vi så bruger det beløb på genindlæggelser, vikarer eller sygdom, så kan det sagtens være en god investering at sige, at nu opnormerer vi i stedet for.”

Hvad vil du sige til de sygeplejersker, der lige nu er på de afdelinger, der er pressede – og hvor de har forsøgt at råbe ledelsen op?
”Dels vil jeg sige, at vi politisk tager det alvorligt og er opmærksomme på det. Og så vil jeg sige, at det er vigtigt at få den lokale dialog til at virke – og at det i høj grad er et ledelsesansvar.”

Normering

Tema: Sygeplejersker får nok, når normeringen halter

Anja Eldrup har sidste arbejdsdag som sygeplejerske sidst i januar. Hun er en af mange, der er træt af dårlig normering på landets hospitaler, som slider på personalet og bringer patienternes sikkerhed i fare. Normeringerne er under pres, fordi de fastsættes ud fra sygehusenes budgetter frem for patienternes plejebehov og personalets kompetencer.
Løsningen er bedre normeringer, siger ph.d. og Dansk Sygeplejeråd. Det giver også samfundsøkonomisk mening.

Læs i dette tema: