Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Hvorfor skal vi betale strejkekontingent?

Udsigten til at skulle betale strejkekontingent har fået flere medlemmer til at foreslå alternative finansieringsmuligheder. Her gennemgås nogle af de hyppigste forslag samt svar på, hvorfor strejkekontingentet er metoden, Dansk Sygeplejeråd tyer til.

Sygeplejersken 2021 nr. 11, s. 36

Af:

Christina Sommer, journalist

1.

Hvorfor overhovedet fylde Garantifonden igen, når vi alligevel ikke får noget ud af at strejke?

Garantifonden skal fyldes op, så vi med ro i sindet kan gå ind i de kommende overenskomstforhandlinger. Uden Garantifonden har vi ikke mulighed for at lægge pres på arbejdsgiverne og få indflydelse på overenskomsterne. Vi skal også have midler, så vi kan stå i mod, hvis arbejdsgiverne vælger at lockoute os.

Selvom lovindgrebet ikke gav mere end det, der lå i mæglingsforslaget, fik vi med strejken skabt en ny forståelse i befolkningen og blandt politikerne om de grundlæggende problemer med sygeplejerskernes løn. Det skal vi bruge i det fortsatte arbejde for ligeløn. 

2.

Hvorfor sælger vi ikke Kvæsthuset, så vi både kan fylde strejkekassen op og få en billigere husleje?

Salget vil kun give en engangsindtægt. På den lange bane har det altid været en fornuftig investering at eje fast ejendom. Og Kvæsthuset har været en god investering for Dansk Sygeplejeråd. Sælger vi Kvæsthuset, skal vi betale husleje et andet sted. Lige nu betaler vi husleje til os selv.

3.

Hvad med at fylde strejkekassen op igen ved hjælp af crowd-funding? 

Vi overvejer alle muligheder for at fylde strejkekassen op. Det er dog også vigtigt at være realistiske: Crowdfunding vil sandsynligvis kun kunne fungere som et lille supplement til strejkekontingentet. Der er mange organisationer, som gennemfører indsamlinger. Og til sammenligning blev der ved landsindsamlingen til Hjerteforeningen i 2021 indsamlet 3,1 mio.kr. til 121 hjertestartere.

4.

Hvorfor dropper vi ikke at sende Sygeplejersken og Fag&Forskning ud i papirform, men kun elektronisk?  

Sygeplejersken og Fag & Forskning er med til at binde os sammen som fag og som forening. Derfor prioriterer vi at sende bladet direkte til alle medlemmer. Oven i kommer medlemskommunikation via mail og sociale medier. Men de trykte medier udfylder en særlig rolle, som indbyder til fordybelse og en anden oplevelse end den elektroniske kommunikation. Der er en del annonceindtægter, som vil forsvinde, hvis vi kun udkommer digitalt. Nettoprisen for at trykke og sende en udgave af Sygeplejersken fratrukket annonceindtægter er ca. 350.000. Det beløb batter ikke meget i forhold til flere hundrede mio. kr. i Garantifonden.

Man kan framelde sig at modtage bladet med posten. Se, hvordan du afmelder dig, på Om Sygeplejersken

5.

Hvad med at droppe den fysiske lommekalender?

Kalenderen er et medlemstilbud, som mange medlemmer er glade for. De bruger kalenderens vagtskema i deres daglige planlægning. Prisen incl. porto ligger på 10-12 kr. på grund af det store oplag. Det er muligt at framelde kalenderen, hvis man ikke længere ønsker at modtage den. Send en mail til dsr@dsr.dk – husk dit medlemsnummer.

6.

DSR er en dyr fagforening og kan bare sætte kontingentet ned.

DSR er faktisk en af de billiger fagforeninger at være medlem af. Det koster en del at være en overenskomstbærende fagforening, fordi man – modsat de såkaldt gule fagforeninger – skal kunne forhandle og forsvare overenskomster både på den enkelte arbejdsplads, regionalt og centralt. Her er kontingentsatserne for de fagforeninger, vi normalt sammenligner os med (Kilde: DSR’s Sekretariat):
 

Fagforening

Kontingentsats pr. måned

Jordemoderforeningen

610 kr.

Danske Fysioterapeuter

559 kr.

Danske Bioanalytikere

559 kr.

Danske Fodterapeuter

554 kr. 

Ergoterapeutforeningen

554 kr. 

Dansk Socialrådgiverforening

544 kr. 

Danske Psykomotoriske Terapeuter

531 kr.

Socialpædagogernes Landsforbund

530 kr. 

Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL)

504 kr. 

Danske Tandplejere

493 kr. 

Dansk Sygeplejeråd

487 kr.

Radiograf Rådet

486 kr.

3F

486 kr. 

Kost & Ernæringsforbundet

470 kr. 

Farmakonomforeningen

460 kr. 

HK

457 kr.