Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

"Vi giver ikke op"

Sygeplejersker delte frustrationer, kommentarer og gode råd, da DSR Kreds Midtjylland inviterede til fyraftensmøde i Aarhus.

Sygeplejersken 2021 nr. 11, s. 30

Af:

Helle Lindberg, journalist

sy11-2021_temaanja-paa-skejby

Det er ikke os, der har tabt. Det er patienterne og sundhedsvæsnet, der har tabt.”

Sådan sagde kredsformand Anja Laursen i sin indledende tale til et fyldt auditorium på Aarhus Universitetshospital. Her havde Kreds Midtjylland inviteret alle interesserede medlemmer til fyraftensmøde.

Mødet fandt sted torsdag d. 9. september og var blot ét ud af en række fyraftensmøder, som DSR har inviteret til i alle fem kredse. 

I Aarhus havde mange sygeplejersker takket ja til invitationen. Alle var mødt op for at lytte, kommentere og spørge, og måske få en smule luft for deres frustrationer.

Anja Laursen var da heller ikke interesseret i at kapre taletiden ret længe. Efter korte oplæg fra hende selv, kredsnæstformand Maria Greve Svendsen og kredsnæstformand Jacob Gøtzsche, gav hun derfor ordet videre til de fremmødte sygeplejersker. 

“Vi står lige nu i en situation, hvor alle stadig er vrede og skuffede over regeringens indgreb. Derfor har vi inviteret til mødet i dag, så vi kan få vendt alt dét, der fylder og få talt om, hvad vi gør nu,” sagde hun.

Slut med fleksibilitet

Diskussionen var åben og kom vidt omkring. Nogle sygeplejersker ville f.eks. gerne vide, hvordan den bebudede lønstrukturkomité kommer til at se ud. Andre kom med forslag til fremtidige strategier og aktioner, i den fortsatte kamp for ligeløn og en fremtid uden forskel.

Her benyttede Anja Laursen lejligheden til at understrege, at man hos DSR ikke bakker op om de mange overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Hun opfordrede samtidig sygeplejerskerne til at vende tilbage til arbejdet.

Især FEA-vagter, pukkelafvikling og fleksibilitet fyldte under diskussionen. Stort set alle de fremmødte sygeplejersker gav udtryk for, at de ikke længere var parate til at strække sig for at fylde hullerne i vagtplanen ud.

Stærkt ønske om at stå sammen

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen har også været til medlemsmøder i de fem kredse. Hun glæder sig over det store fremmøde, og over sygeplejerskernes lyst til at stå sammen om at fortsætte kampen for ligeløn og bedre arbejdsvilkår. 

”De er stadig vrede og frustrerede over lovindgrebet, men også meget interesserede i at høre, hvad Dansk Sygeplejeråd centralt tænker om den situation, vi er i, og hvilken vej vi går nu – hvordan vi kan håndtere det hele uden at falde helt tilbage og ikke gøre noget,” siger Grete Christensen og tilføjer: 

”Ønsket om at stå sammen er stærkt. Som organisation skal vi blive endnu bedre til at afholde møder og invitere medlemmerne ind i forskellige aktiviteter, så vi forstår hinanden bedre.”