Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejens mangfoldige muligheder

Uddannelsen som sygeplejerske giver et væld af muligheder, idet vores fag er så bredt og mangfoldigt. Vi har forsøgt at samle mange af mulighederne i en folder til studerende og nyuddannede, men forhåbentlig kan andre også finde inspiration.

Sygeplejens mangfoldige muligheder

Sygeplejens mangfoldige muligheder

Uddannelsen som sygeplejerske giver et væld af muligheder, idet vores fag er så bredt og mangfoldigt.

Med vores folder om de mange muligheder vil vi forsøge at give lidt inspiration til sygeplejens mange veje og muligheder - og fortælle om, hvilke fordele du har som medlem af DSR.

Folderen er her på siden lagt på som tekst - men du kan også finde link til den samlede folder. Den er på ingen måde udtømmende – der er mange flere muligheder og sider af sygeplejen, som ikke er nævnt her. Dette er blot et udgangspunkt som inspiration til at udforske nogle af de mange veje, du kan vælge.

God fornøjelse i valg af din vej i sygeplejen – og husk, at uanset hvilken vej, du går, så er Dansk Sygeplejeråd her for dig :-)

Sygeplejerske – for livet

Knæoperation
Find hele folderen "Sygeplejens mangfoldige muligheder"
Download hele vores folder om de mange muligheder for en spændende karriere som sygeplejerske - eller læs den som samlet dokument på din skærm.

Ansættelsessteder

Dine mulige ansættelsessteder/arbejdsgivere kan groft inddeles i nedenstående:

 1. Region
 2. Kommune
 3. Stat
 4. Privat
 5. Udland

De vil alle blive gennemgået herunder.

1. Regionalt ansat

Som ansat i Region Nordjylland er der et væld af muligheder - for eksempel:

 • Medicinsk afdeling (som oftest med særligt speciale)
 • Kirurgisk sengeafsnit
 • Operationsafsnit
 • Opvågning
 • Anæstesi
 • Intensiv
 • Radiologisk afdeling
 • Onkologisk afdeling
 • Børneafdeling
 • Akutmodtagelse og AMA
 • Hygiejne
 • Psykiatri
 • Specialsektor
 • AMK Vagtcentralen
 • Sygeplejerske i Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje

Region Nordjyllands hjemmeside

Region Nordjylland har lavet en hjemmeside, som beskriver mange af de forskellige muligheder. På hjemmesiden er der også en beskrivelse af ansættelsesprocessen i Region Nordjylland samt link til ledige stillinger som sygeplejerske, og flere sygeplejersker fortæller om deres speciale og særlige opgaver.

Find mere på Region Nordjyllands hjemmeside

Læs om stillinger og karriere her.

Find portrætter af sygeplejersker her.

Godt fra Start som ny sygeplejerske

Er du nyuddannet sygeplejerske, har Region Nordjylland et særligt introforløb til dig, ’Godt fra Start’. Det blev oprettet efter forespørgsel fra bl.a. DSR.

Overgangen fra at være studerende til at være ansat som sygeplejerske kan være fyldt med både glæde og tvivl. En god opstart handler om at opleve støtte, at kende krav og forventninger, og om hurtigt at blive en del af fællesskabet. ’Godt fra Start’ indeholder bl.a.:

 • Mentorordning
 • Målrettet introprogram
 • Sundhedsfaglig gruppe­supervision
 • Simulations- og færdighedstræning
 • Undervisning

Læs mere om Godt fra Start her.

DSR hjælper på vej i regionen

Som nyuddannet sygeplejerske kan der være mange spørgsmål og ting, man skal sætte sig ind i. Du er altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant (TR), fællestillidsrepræsentant (FTR) eller Kredskontoret.

Via nedenstående link er der en hurtig ABC for nyuddannede sygeplejersker, som du kan slå op i. Nederst på siden er der også tre korte videoer med tre sygeplejersker, der fortæller om deres arbejde i hhv. akutmodtagelse, børneafdeling og medicinsk afdeling.

Links: DSR hjælper i regionen

1
ABC for nyuddannede

Hvad skal du være opmærksom på som nyuddannet sygeplejerske? Se hvad din fagforening hjælper med i dit første job eller den første tid som færdiguddannet sygeplejerske.

ABC for nyuddannede
2
Akutmodtagelsen

Mød Rebecca, der på video fortæller om og viser sit arbejde på akutmodtagelsen.

Video med Rebecca
3
Børneafdelingen

Mød Rune og se og hør ham præsentere arbejdet på børneafdelingen.

Video med Rune
4
Medicinsk afdeling

Anne arbejder på en medicinsk afdeling - se og hør hende præsentere sin hverdag.

Video med Anne

2. Kommunalt ansat

Som ansat i en kommune har du en høj grad af selvstændighed. Det er godt at have et bredt grundlag af faglighed (generalist). Samtidig har flere sygeplejersker nøglefunktioner med specialistkundskaber inden for f.eks. sår, KOL, palliation, diabetes og hjertesygdom.

Som kommunalt ansat har du mange forskellige muligheder for job. Du arbejder med den direkte borgerrettede sygepleje inden for fagets fire virksomhedsområder:

 • at udføre sygepleje
 • at koordinere sygepleje
 • at lede borgerforløb
 • at udvikle sygeplejen

Som en del af den kommunale sygepleje skal du og dine kollegaer varetage koordineringen af sundhedsfaglige opgaver og tage det sundhedsfaglige ansvar i samarbejde med praktiserende læger, hospitalet, hjemmeplejen og plejehjem. Men det kan foregå i mange forskellige ansættelser - fx:

 • Hjemmesygeplejerske
 • Sygeplejerske på plejecenter
 • Demenssygeplejerske
 • Sygeplejerske ift. psykiatri/misbrug
 • Koordinerende sygeplejerske
 • Sundhedsplejerske

DSR hjælper på vej i kommunerne

Som nyuddannet sygeplejerske kan der være mange spørgsmål og ting, man skal sætte sig ind i. Du er altid velkommen til at kontakte din lokale tillidsrepræsentant (TR), fællestillidsrepræsentant (FTR) eller Kredskontoret.

Via nedenstående link er der en hurtig ABC for nyuddannede syge­plejersker, som du kan slå op i. Nederst på siden er der link til en kort video med Signe, som fortæller om sit arbejde i hjemmesygeplejen.
Du kan også læse mere fra Fagligt Selskab for sygeplejersker i kommunerne - om at arbejde i kommunen og den faglige udvikling.

Links: DSR hjælper i kommunerne

1
ABC for nyuddannede

Hvad skal du være opmærksom på som nyuddannet sygeplejerske? Se hvad din fagforening hjælper med i dit første job eller den første tid som færdiguddannet sygeplejerske.

ABC for nyuddannede
2
Hjemmesygeplejen

Signe arbejder i hjemmesygeplejen og viser og fortæller her om sit arbejde.

Video med Signe
3
Fagligt Selskab for sygeplejersker i kommunerne

Den kommunale sygepleje gennemgår i disse år en gennemgribende forandring. Det påvirker sygeplejerskernes arbejdsopgaver.

Sygeplejersker i kommunerne

3. Statsansat sygeplejerske

De fleste sygeplejersker er ansat i regioner og kommuner, men der er også en del statsansatte sygeplejersker som fx:

Underviser på UCN

Underviser på SOSU Nord

Sygeplejerske i Kriminalforsorgen (fængselssygeplejerske)

Sygeplejerske ansat på nogle asylcentre

Sygeplejerske i Forsvaret

Sygeplejerske i Sundhedsstyrelsen

DSR hjælper på vej i staten

De fleste steder er der en lokal tillidsrepræsentant (TR). Nogle steder er der færre end fem sygeplejersker ansat, hvorfor man ikke har ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Har du ingen TR, er du altid velkommen til at kontakte Kredskontoret.

DSR hjælper med lønforhandling, vilkår og rettigheder.

Link: DSR hjælper i staten
DSR hjælper med lønforhandling, vilkår og rettigheder.

4. Privatansat sygeplejerske

Eksempler på steder, man kan være ansat som privatansat sygeplejerske:

 • Privathospital
 • Vikarbureau
 • Lægepraksis/klinik
 • Medicinalindustrien
 • Skønhedsklinikker og lignende
 • Arbejdsmiljø, Bedriftssundhedstjenesten
 • Boreplatform
 • Private plejeinstitutioner
 • Hospice (driftsoverenskomst med regionerne)
 • Interesseorganisationer, NGO’er

DSR hjælper på vej i det private

En del steder er der en lokal tillidsrepræsentant (TR). Nogle steder er der færre end fem sygeplejersker ansat, hvorfor man ikke har ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Har du ingen TR, er du altid velkommen til at kontakte Kredskontoret.

DSR hjælper med lønforhandling, vilkår og rettigheder.

Link: DSR hjælper i det private
DSR hjælper med lønforhandling, vilkår og rettigheder.

5. Sygeplejerske i udlandet

Sygeplejersker har en lang tradition for at arbejde i udlandet. De fleste
sygeplejersker tager job i Norge, Grønland, Færøerne, USA, Australien, New Zealand eller laver humanitært arbejde.

Du kan rejse ud og arbejde i de fleste lande i verden, men jo mere ’usædvanligt’ dit rejsemål bliver, desto større forberedelsesarbejde kræver det. Du skal regne med, at forarbejdet til nogle destinationer skal begynde i op til et år før rejsen. Det gælder især for lande uden for EU. Du skal derfor planlægge i god tid.

Vær særlig opmærksom på arbejdstilladelse, autorisation og forsikring.

DSR hjælper på vej i udlandet

Har du planer om at arbejde i udlandet, kan du få råd og vejledning fra DSR. På hjemmesiden findes rigtig mange opmærksomhedspunkter, og DSR har også lavet et webinar om at søge arbejde i udlandet.

Links: DSR hjælper med udland
Der er mange ting at være opmærksom på, hvis du søger arbejde i udlandet.

Specialuddannelser

Specialuddannelser er videreuddannelser, der bygger på grunduddannelsen, og giver giver ret til betegnelsen specialuddannet sygeplejerske.

Specialuddannelserne foregår typisk under ansættelse. De varer fra 30 uger til to år. Adgangskrav er ud over en dansk autorisation mindst to års klinisk erfaring som sygeplejerske. Nogle af uddannelserne stiller yderligere krav. Uddannelserne omfatter både teoretisk undervisning og
systematisk superviseret klinik-undervisning.

Der findes syv specialuddannelser – og en mere på vej:

 • Specialuddannelse i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje
 • Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje
 • Specialuddannelse i intensiv sygepleje
 • Specialuddannelse i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)
 • Specialuddannelse i kræftsygepleje
 • Specialuddannelse til sundhedsplejerske
 • Specialuddannelse i borgernær sygepleje

En specialuddannelse i akutsygepleje er på vej. Læs mere om den og Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser for specialuddannelserne via links herunder.

DSR hjælper med uddannelse

DSR arbejder for, at der oprettes specialuddannelser på relevante områder. Specialuddannelser er bl.a. med til at sikre og udvikle fagligheden, anerkende kompleksiteten og gøre området attraktivt.
I juni måned 2023 blev Specialuddannelsen i Akutsygepleje godkendt, og daværende formand for DSR, Grete Christensen, udtalte:

”Vi har sammen med akutsygeplejerskerne og Fagligt Selskab for Akutsygepleje efterlyst en specialuddannelse på akutområdet længe. Det er godt, at vi nu får dækket det behov. Det vil løfte og ensarte kvaliteten på et stadig mere komplekst område, hvor sygeplejerskerne spiller en hel central rolle. Samtidig ved vi, at det giver stor faglig mening og gør det mere attraktivt for sygeplejerskerne at arbejde på akutområdet.”

Ofte deltager en tillids- eller fælllestillidsrepræsentant fra DSR i samtaler ift. optagelse på uddannelserne. Du er altid velkommen til at spørge om løn- og ansættelsesvilkår, ligesom DSR vil hjælpe med lønforhandling.

Links om specialuddannelser
Der findes syv specialuddannelser – og en i akutsygepleje er på vej.

Andre veje og særlige funktioner

Som sygeplejerske har du mange andre muligheder for et spændende
arbejdsliv, end vi allerede har nævnt i denne folder. Her er bare nogle af mulighederne - og behovet for at udvikle sundhedsvæsenet og teknologien vil helt sikkert give endnu flere i fremtiden.

Andre veje og funktioner

Din uddannelse som sygeplejerske kan lede til mange spændende job og funktioner.

Faglige selskaber

Dansk Sygeplejeråd har 35 forskellige faglige selskaber, som arbejder for faglig udvikling i de pågældende områder. De tilbyder faglig udvikling og refleksion i et kollegialt sammenhold på tværs af landsdele og landegrænser og er med til at præge udviklingen af sundhedsvæsenet.

 • Addiktiv Sygepleje
 • Akutsygepleje
 • Anæstesi-, Intensiv- og opvågningssygeplejersker
 • Arbejds- og miljøsygeplejersker
 • Dermatologiske Sygeplejersker
 • Diabetessygeplejersker
 • Gastroenterologiske Sygeplejersker
 • Geriatriske Sygeplejersker
 • Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker
 • Hygiejnesygeplejersker
 • Infektionsmedicinske Sygeplejersker
 • Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker
 • Kræftsygeplejersker
 • Konsultations- og Infirmerisygeplejersker
 • Ledende Sygeplejersker
 • Lunge- og Allergisygeplejersker
 • Nefrologiske Sygeplejersker
 • Neurosygeplejersker
 • Operationssygeplejersker
 • Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
 • Palliationssygeplejerske
 • Plastikkirurgiske Sygeplejersker
 • Psykiatriske Sygeplejersker
 • Reumatologiske Sygeplejersker
 • Sygeplejersker der arbejder med børn og unge
 • Sundhedsplejersker
 • Sygeplejersker der arbejder med Udvikling og Forskning
 • Sygeplejersker i Kommunerne
 • Sygeplejersker i Stomiplejen
 • Tværkulturel Sygepleje
 • Undervisende Sygeplejersker
 • Urologiske Sygeplejersker
 • Øjensygeplejersker
 • Øre- Næse- Halskirurgiske Sygeplejersker
 • Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)
Find dit Faglige selskab
Stå stærkere - vær med i et fagligt selskab

Her kan DSR hjælpe

Dansk Sygeplejeråd har mange muligheder for at hjælpe og vejlede dig både i valg af karriere og i hverdagen.

Lokalt har vi tillidsrepræsentanter (TR) på langt de fleste arbejdspladser/afdelinger - og fællestillidsrepræsentanter (FTR) i kommuner, på sygehuse og andre større arbejdspladser. De spørgsmål og problemer, der ikke kan løses lokalt, går videre til Kredskontoret og/eller Dansk Sygeplejeråd i København, hvor vi har faglige konsulenter, jurister mv. ansat.

Det kan din TR hjælpe med

Din tillidsrepræsentants vigtigste opgave er at sikre, at overenskomsten bliver overholdt på arbejdspladsen, så du og kollegerne får den rigtige løn, og jeres arbejdsvilkår er beskyttet.
Brug din TR, hvis du har spørgsmål til fx:

 • Afskedigelse
 • Ansættelsesbrev/kontrakt
 • Ferie/særlige fridage
 • Løn
 • Overenskomst og arbejdstid
 • Uddannelse og orlov
 • Dit medlemskab af DSR

Det bruger TR sin tid på

Din tillidsrepræsentant har mange forskellige opgaver, og hjælper fx dig og dine kolleger ved at:

 • Vejlede og forhandle om løn og ansættelsesforhold
 • Arbejde for at sikre fagligheden
 • Forbedre arbejdsmiljøet i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR)
 • Varetage medlemmers interesser i forhold til fx normeringer, besparelser og omstruktureringer
 • Assistere medlemmer ved samarbejdsproblemer og afskedigelse
 • Deltage i samarbejdsudvalg/MED-udvalg
 • Samarbejde med andre faggruppers tillidsrepræsentanter
 • Informere om DSR’s aktiviteter

Find svar på hjemmesiden

Dansk Sygeplejeråds hjemmeside indeholder svar på mange af dine spørgsmål om løn, barsel, arbejdsvilkår, karriere og meget andet.
På undersiden for Kreds Nordjylland kan du som medlem læse de forhåndsaftaler, der gælder for lige præcis din arbejdsplads i region og kommuner.

Gode links på DSR's hjemmeside

1
Råd og svar om arbejdsvilkår

DSR rådgiver og vejleder om sygeplejerskers vilkår, ansættelse og arbejdsliv

Råd og svar
2
Det kan din TR hjælpe med

DSR’s tillidsrepræsentant (TR) på din arbejdsplads kan hjælpe dig, når der fx er fejl på lønsedlen eller du skal forhandle ansættelseskontrakt ved jobskifte.

Din tillidsrepræsentant

Medlemsfordele i DSR

I DSR får du hjælp, der giver tryghed i dit arbejdsliv som sygeplejerske. Få adgang til alle disse faglige og kontante fordele via dit medlemskab i DSR:

 • Faglig juridisk rådgivning, fx hvis du får en patientklage eller en arbejdsskade
 • Hjælp fra en fagforening, der kender faget og arbejdspladserne
 • Kollektiv ansvarsforsikring hos Tryg
 • Rådgivning om dine løn- og arbejdsvilkår
 • Adgang til forhåndsaftaler om din løn
 • Tillidsrepræsentant på din arbejdsplads
 • Medlemsrabatter i Forbrugsforeningen, bank, forsikring, bøger m.m.
 • Leje af ferieboliger til medlemspris
 • Kulturoplevelser med rabat
 • Faglige fællesskaber med andre sygeplejersker
 • Adgang til medlemsarrangementer
 • Fagbladet Sygeplejersken og Fag & Forskning (udgives digitalt)
 • Kalender med vagtplan
 • Medindflydelse på trepart, lovgivning, uddannelse og sundhedsvæsen
 • Ret til at bære nålen, Dansk Sygeplejeråds emblem

Læs mere om medlemsfordele

1
Medlemsfordele

Vi hjælper, hvis du fx får en patientklage eller bliver fyret. Du får også rabatter og mange andre medlemsfordele.

Medlemsfordele
2
Derfor DSR - 28 fordele

Vi har samlet 28 fordele ved at være medlem af DSR til kampagne på sociale medier.

Derfor DSR - 28 medlemsfordele
3
Meld dig ind

DSR er det største faglige fællesskab for sygeplejersker.

Bliv medlem

Mere om karriere og videreuddannelse

Som medlem af DSR har du mulighed for at få en karrieresamtale i samarbejde med DSA (a-kassen).

Du kan også få hjælp, hvis du har spørgsmål ift. sparring på ansøgning, CV og ansættelsessamtale.

Du kan også finde meget mere om dine karrieremuligheder på både DSR’s og de forskellige uddannelsesinstitutioners hjemmesider.

Mere om karriere og videreuddannelse

Få inspiration til, hvordan du kan udvikle dig fagligt, bliv del af et fagligt fællesskab, få viden om nyeste forskning.

Lyt til sygeplejersker fortælle om deres arbejdsdag og speciale, og bliv inspireret til dit næste job. Hvad har bragt sygeplejerskerne til det job, de har, og hvad gør netop deres job spændende?

Sygeplejerskeuddannelsen tager 3½ år og åbner op for mange muligheder indenfor sundhedssektoren, hvor du arbejder med patientkontakt, behandling og pleje.

Er du uddannet sygeplejerske, og ønsker du faglig udvikling og i form af opkvalificering af dine kompetencer og færdigheder? Læs om mulighederne i guiden her.

Book en karrieresamtale og få personlig sparring og coaching på de ting, der fylder i dit arbejdsliv. Brug a-kassens tilbud, uanset om du er ledig eller i job.