Test dig selv og din arbejdsplads

En spørgeguide til at undersøge, hvor recovery-orienterede to sengeafsnit i Region Hovedstaden var i praksis.

Hvor recovery-orienteret arbejder du og din arbejdsplads? Anna Kristine Waldemar brugte denne spørgeguide til at undersøge, hvor recovery-orienterede to sengeafsnit i Region Hovedstaden var i praksis. Den er blevet til på baggrund af Recovery Self Assessment (RSA) og har oprindelig 36 punkter, der er lavet med input fra bl.a. sundhedspersonale, tidligere patienter i psykiatrien og pårørende. Den bruges til at teste, hvor recovery-orienteret en praksis er i forhold til brugerinddragelse, behandlingsmuligheder, valg, tvang, kompetencer hos personalet, kulturen og sproget.

Livsmål

 • Hvordan og hvornår definerer patienten sine mål og evaluerer dem?
 • På hvilke måder er patientens mål en del af behandlingen og plejen?
 • Hvordan og hvornår bliver patienten støttet i uddannelse, job eller andre aktiviteter?
 • Hvordan og hvornår bliver recovery-orienteret sprog som håb, respekt, tro brugt?

Involvering

 • På hvilken måde er udviklingen af patientens fritidsinteresser og hobbyer en del af behandlingen?
 • På hvilke måder får personale, patienter og deres pårørende mulighed for at lære om recovery?
 • Hvordan og hvornår bliver patienterne involveret i at evaluere behandlingen og plejen?

Valgmuligheder for behandlingen

 • Hvordan og hvornår bliver kriterierne for udskrivelse defineret og diskuteret med den enkelte patient?
 • Hvordan og hvornår bliver patienter præsenteret for og får mulighed for at vælge mellem forskellige behandlingsmuligheder?
 • Hvordan og hvornår får patienterne mulighed for at diskutere personlige interesser?
 • Hvordan og hvornår har patienterne mulighed for at tale med andre patienter, som kan fungere som rollemodeller, f.eks. recovery-mentorer?

Valg

 • Hvordan og hvornår bliver patienternes ønsker lyttet til og fulgt?
 • Hvordan og hvornår bliver patienter givet mulighed for at vælge – og hvis ønsket skifte – psykiater, sygeplejerske eller afdeling?

Individuelle forløb

 • Hvordan og hvornår bliver patienternes pårørende involveret i planlægningen af behandlingen og plejen af patienten?
 • På hvilke måder bidrager afdelingen med pleje og behandling, som tager hensyn til den enkelte patients kultur, livserfaring, behov og interesser?
 • Hvordan og hvornår bliver patienter hjulpet til at opbygge relationer og netværk i deres lokalsamfund?

Recovery

TRIALOG: RECOVERY - DEN NYE VISION FOR PSYKIATRIEN

Forskning viser, at det er muligt at komme sig fra psykisk sygdom. Og har man som personale fokus på patienternes håb, drømme og livskvalitet og inddrager dem i pleje og behandling, så hjælper det.

"Recovery", som betyder "at komme sig", er en tilgang, hvor det drejer sig om at møde mennesket og sætte dets håb og drømme i centrum og samtidig fjerne sig fra den traditionelle biomedicinske tilgang, dog uden helt at afskrive den.

I det arbejde kan sygeplejersker spille en vigtig rolle på grund af deres faglige viden om relationsteorier, og fordi sygeplejersker oftest er dem, som har den primære kontakt med patienterne.

 

 

Emneord: 
Psykiatri