Sammenholdet blomstrer i skyggen af corona

Erik blev passet af skiftende lærere i skolens nødpasning, og Elisabeth måtte passe sig selv, mens deres mor, Hejdi Gamst-Jensen, passede nogle af landets sygeste Covid-19-patienter. Sygeplejersker over hele landet vinkede farvel til plejer, da coronaepidemien gjorde sit indtog. Men mens fagligheden blev udfordret, spirede holdånden.
Hejdi Gamst-Jensen med børnene Erik og Elisabeth
Foto: Bax Lindhardt
Emneord: 
Arbejdsbelastning
Arbejdsmiljø
Epidemi