Det anbefaler vi, fordi …

Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd fortæller her om deres tanker om resultatet, og giver en motiveret anbefaling til medlemmerne.

Alle medlemmer af  Dansk sygeplejeråds hovedbestyrelsen har fået tilbuddet om at give deres mening til kende her i bladet.

Grete Christensen

Formand Grete Christensen anbefaler et ja - læs her.

 

Anni Pilgaard

Anni Pilgaard
1. næstformand

"Jeg er altid parat til at gå i konflikt, hvis det kan give os mere i løn. Men til OK 21 tror jeg ikke, vi får mere ved at gå i strejke. Rammen er meget smal, corona hærger Danmark og uligelønnen skal adresseres til Christiansborg. Derfor stemmer jeg ja.“

Dorthe Boe Danbjørg

Dorthe Boe Danbjørg, 
2. næstformand

"Jeg anbefaler at stemme ja, på trods af at sygeplejersker er mere værd end den løn, de får. Men kampen for en bedre løn til sygeplejersker kan ikke vindes ved overenskomstbordet. For det er en politisk kamp om ligeløn. Derfor skal vi intensivere vores kamp for ligeløn på Christinaborg, så sygeplejersker kan få en løn, som de fortjener.” 

Kristina Helen Robins

Kristina Helen Robins
Kredsformand, Kreds Hovedstaden

"Det er et positivt element, at forliget sikrer reallønnen. Men jeg mener, at rammeaftalen desværre langt fra afspejler sygeplejerskers kompetencer, uddannelse og ansvar. Efter tæt dialog med kredsbestyrelsen, vurderer jeg, at vi ikke har udtømt alle muligheder ved denne overenskomst for at sikre en mere langsigtet lønudvikling. Derfor stemmer jeg nej til forliget.”

Signe Hagel Andersen

Signe Hagel Andersen
1. -kredsnæstformand, kreds Hovedstaden

"Jeg er skuffet over den mangel på anerkendelse, arbejdsgiverne viser os ved OK21. Sygeplejerskerne fortjener mere. Men jeg tror ikke, at en konflikt i en tid med coronakrise, vil give os et bedre resultat. Vi skal have ligeløn. Det skal vi samle os om nu. Slaget skal vindes, men det bliver ikke ved OK21. Derfor stemmer jeg ja til det bedst opnåelige – i denne omgang.”
 

Helle Dirksen

Helle Dirksen
Kredsformand, Kreds Sjælland

"Jeg har efter mange overvejelser besluttet at stemme ja til forliget. Det er ikke et ja til, at det indfrier vores forhåbninger, men desværre det bedst opnåelige i den givne situation. Vi skal derfor intensivere vores indsats på ligelønsområdet, da vi ikke kan opnå det ved overenskomstforhandlingerne. Det kræver politisk handling fra Christiansborg.”

Søren Petersen

Søren Petersen
1.-kredsnæstformand, Kreds Sjælland

"Både og. Jeg anbefaler JA til OK 21, da jeg vurderer, det er den ”optimale” løsning. Tilfreds er jeg ikke, sygeplejersker gør en forskel, hvilket ikke kan belønnes ved OK 21.”
 

John Christiansen

John Christiansen
kredsformand, Kreds Syddanmark

Er jeg tilfreds? Nej, det er jeg ikke. Dette resultat er absolut i den lave ende. Spørgsmålet er imidlertid, om det er muligt at forhandle sig til et bedre resultat for den pose penge, arbejdsgiverne og Regeringen har afsat – det tror jeg desværre ikke. Derfor siger jeg ja til det foreliggende. Det kalder naturligvis på intensivering af det politiske arbejde for at få en ligelønsreform.”
 

Jytte Wester

Jytte Vester
Kredsformand, Kreds Nordjylland

"Der var desværre ikke mange penge at gøre godt med – rammen blev fastsat af staten og kunne ikke rokkes. Forhandlerne har dog fået det maksimale ud af den snævre ramme. Derfor står jeg inde for resultatet – og stemmer ja. Jeg accepterer på ingen måde vores lønefterslæb – sygeplejersker er mere værd, men det kan kun løses politisk.”

Christina Windau Hay Lund

Christina Windau Hay Lund
1.-kredsnæstformand, Kreds Nordjylland

"Jeg anbefaler et ja. Sygeplejerskers lønefterslæb er et ligelønsproblem og for stort til, at vi kan rette op på det ved overenskomstforhandlinger.
Derfor skal vi have en politisk løsning, for manglende ligeløn er et politisk problem. Derfor skal vi sammen kæmpe videre for ligeløn, så sygeplejersker kan få en løn, der afspejler deres værdi.

Irene Hesselberg

Irene Hesselberg
Formand for Lederforeningen

"Jeg stemmer JA! OK-forhandlinger er kun en del af arbejdet med at forbedre løn- og arbejdsvilkår for sygeplejersker og ledende sygeplejersker. OK21 sikrer reallønnen i en usikker tid, og den lægger samtidig an til samarbejde med vores arbejdsgivere om projekter, som jeg håber, vil løse vigtige udfordringer, vi står med.”

Julie Berg Jakobsen

Julie Berg Jakobsen
Formand for SLS

"Jeg vil anbefale at stemme ja ved urafstemningen. Jeg tror, at aftalen, vi stemmer om, er den bedst muligt opnåelige. Jeg tror ikke, at et nej kan sikre os flere midler at forhandle om. I stedet håber jeg, at energien i den fælles oplevelse af uretfærdighed kan kanaliseres over i et fælles opråb mod tjenestemandsreformen, rettet mod de folkevalgte.”

ikon ok21

Læs om OK21-resultatet i dette nummer af Sygeplejersken:

(Redigeringen af alle nedenstående artikler er afsluttet tirsdag den 2. marts)

 

Emneord: 
Løn