Manglende ligeløn tages op i Folketinget

Ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) er kaldt i samråd for at svare på, hvad regeringen vil gøre for at løse problemerne med uligeløn i Danmark.

Ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S)
Folketingsmedlem Pernille Skipper (EL) har kaldt ligestillingsminister Peter Hummelgaard i samråd om den manglende ligestilling i de kvindedominerede fag
Foto: Steen Brogaard
Når de kvindedominerede fag ikke kan indhente deres historiske lønefterslæb ved forhandlingsbordet, må Folketinget på banen.

Det har Institut for Menneskerettigheder for nylig argumenteret for, efter at have forsket i lønudviklingen i de kvinde- og mandsdominerede fag siden tjenestemandsreformen i 1969.

Nu tager Enhedslisten sagen op i Folketingets Ligestillingsudvalg, hvor ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) er i åbent samråd den 10. marts.

”Sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, har fuldstændig ret. Uligeløn mellem såkaldte kvindefag og mandefag er historisk politisk besluttet. Det var politikere, der oprindeligt besluttede, at de kvindedominerede fag skulle indplaceres i en lavere lønramme end f.eks. politi og lærerfaget. Af den eneste grund at det var kvinder “uden forsørgelsespligt”. Ergo er det da også et politisk ansvar at rette op på det,” skriver Enhedslistens Pernille Skipper på Facebook.

Enhedslisten har bedt ministeren redegøre for, ”hvordan regeringen via overenskomstforhandlingerne på det offentlige område eller andre måder vil bidrage til at løse problemerne med uligeløn mellem kønnene i Danmark, som primært er forårsaget af lønefterslæb hos de kvindedominerede fag i den offentlige sektor?”

Ved de netop indgåede aftaler om nye overenskomster i det offentlige blev der afsat penge til særlige lavtløns- og ligelønspuljer.

Men beløbene er så små, at de ikke retter op på den lønforskel, der ifølge forskning fra Institut for Menneskerettigheder og historiker Astrid Elkjær Sørensen har bestået mellem fag med lige lang uddannelse i hvert fald siden 1969.

”Hvis man ikke får det politiske Danmark til at indse, at vi skal have mere i løn for at gå på arbejde, så får vi ikke løst vores lønefterslæb,” sagde DSR’s formand Grete Christensen i forbindelse med forhandlinger om OK21, hvor den øvrige fagbevægelse for anden gang i træk var parat til at bidrage med ekstra penge til de kvindedominerede fag.

”Med lavt- og ligelønspuljen følger også en aftale i Forhandlingsfællesskabet om, at hele Forhandlingsfællesskabet skal drøfte et forslag om at gå til det politiske system på Christiansborg for at gøre noget ved værdisætningen af de kvindedominerede faggrupper, som jo både tæller sygeplejersker, Sosu’er, pædagoger osv.,” siger Grete Christensen.

Også Kvinderådet, der er en paraplyorganisation for 46 organisationer, der arbejder for ligestilling mellem kvinder og mænd, har taget ligelønssagen op. 

”Kvindefagene i den offentlige sektor får i 2021 løn efter et kvindesyn anno 1969,” skriver Kvinderådet på Instagram. ”Det må snart være slut: løn og kvindesyn skal up-to-date.”  

ikon ok21

Læs om OK21-resultatet i dette nummer af Sygeplejersken:

(Redigeringen af alle nedenstående artikler er afsluttet tirsdag den 2. marts)

 

Emneord: 
Løn