Fra specialist til generalist

Hospitalsledelsers krav om stadig større fleksibilitet af sygeplejerskerne har konsekvenser for arbejdsmiljøet, patienternes sikkerhed, sygeplejefaget og sygeplejerskernes privatliv, lyder kritikken fra sygeplejerskerne. 
Sygeplejerskerne Susanne Riis (th) og Camilla Lorenzen er klar til at droppe jobbet, hvis ledelsen på Aalborg Universitetshospital gennemfører planerne fra et nyt ansættelsesbrev, der pålægger dem at tage vagter på andre afsnit i afdelingen.
Foto: Lars Horn

Specialuddannede ambulatorieansatte på vagt i sengeafdelinger. Ansættelsessted på mange matrikler. Krav om at arbejde på tværs af flere specialer.

Det er eksempler på, hvordan hospitalsledelser kræver stadig større fleksibilitet af sygeplejerskerne, bl.a. i forbindelse med flytning til de nye supersygehuse.

Det har konsekvenser for arbejdsmiljøet, patienternes sikkerhed, sygeplejefaget og sygeplejerskernes privatliv, lyder kritikken fra sygeplejerskerne. 

 

Emneord: 
Sundhedspersonale
Sygeplejefaget