Sygeplejersker slår sig på udviklingen

Når funktionerne på sygehusene i Herning og Holstebro om et halvt år samles på det nybyggede sygehus i Gødstrup, er der meget mere på spil end en flytning. Sygeplejersker får nye arbejdstider, nye opgaver, op til fem forskellige ansættelsessteder og hjælpeopgaver på tværs af specialer.
Sygeplejerskerne Anette Maabjerg (tv), Karen Kolby og Lise Albertsen (th) fra Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium er dybt frustrerede over, at de fremover kan blive pålagt at tage vagter på afdelingens sengeafsnit.
Foto: Astrid Dalum

Det gør ondt, når man slår sig på udviklingen. Og det er lige præcis, hvad en række sygeplejersker rundt omkring på Herning og Holstebro sygehuse gør for tiden. 

Om et halvt år skal funktionerne på de to sygehuse samles på det nybyggede hospital i Gødstrup.

Det betyder, at man nu folder alt det ud, som man gennem de 10 år, sygehuset har været på vej, har arbejdet på i forhold til organisering, arbejdstilrettelæggelse, struktur og patientforløb.

”Der er ikke noget nyt. Kun at vi nu står lige foran fremtiden. Så alt det, vi har talt om de sidste mange år, skal nu realiseres,” siger Ida Götke, sygeplejefaglig direktør ved Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland.

Det betyder store ændringer for mange sygeplejersker. 

Nye arbejdstider og funktioner

Sygeplejersker på ambulatorier er i et nyt ansættelsesbrev blevet varslet om nye arbejdstider og nye arbejdsopgaver, hvilket betyder, at de skal tage vagter på sengeafdelinger. Ifølge Ida Götke er det til gavn for fagligheden, patientforløbet og sammenhængskraften i specialet. Og for at fordele vagtbyrden ud over flere hoveder.

Men for sygeplejerskerne på f.eks. Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium var det en ren knockout, da de modtog deres nye ansættelsesbrev i slutningen af februar. 

”Det kom fuldstændig bag på os. Vi havde snakken om det for et par år siden, men den lukkede vores leder ned. Det ville ikke give mening,” fortæller Anette Maabjerg, sygeplejerske på Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium, og kollegaen Karen Kolby supplerer:

”Jeg har ikke lyst til at være på en sengeafdeling, hvor jeg ikke har kompetencer til at være. Og mine kolleger har det på samme måde. Jeg har været her i ambulatoriet i mange år, og det, de laver på en sengeafdeling, er så forskelligt fra det, vi laver.”

”Vi er specialister”

Sygeplejerskerne er specialiserede i de opgaver, de varetager på ambulatoriet, og ser det som et spild af deres ekspertise, at de skal dække vagter på andre afsnit. Og lægerne i ambulatoriet vil ikke undvære deres ekspertise.

”Vi har ikke noget imod at arbejde aften eller weekend – men så skal det være inden for vores afsnits speciale. Vi er specialister. Ikke generalister,” siger Anette Maabjerg og fortsætter:

”Det giver ikke mening, at vi i ambulatorier skal bruges til at dække ind for en dårlig basisnormering på sengeafsnittet, fordi man der kun ansætter på fuld tid med den konsekvens, at vagterne ikke kan hænge sammen.”  

De er 14 sygeplejersker på ambulatoriet, som sammen her skrevet en indsigelse til ledelsen. 

”Vi ville ønske, at der havde været en dialog med ledelsen, inden det nye ansættelsesbrev blev sendt ud. Det har virkelig ramt os på vores arbejdsglæde. Og hvis ledelsen gennemfører det her, overvejer flere af os at sige op. Vi vil ikke være sygeplejersker på de vilkår,” siger Karen Kolby.

Men intet tyder på, at vilkårene bliver ændret.

”Jeg hører, hvad de siger. Og det vil jeg da være ked af. Men vi kan ikke indrette et sundhedsvæsen ud fra, hvem der vil være med. Det gør vi efter et befolkningsbehov og et fokus på, at medarbejdere trives. Vi ser på den store mængde frem for den enkelte. Og sygeplejerskerne på sengeafsnit synes, der skal være et retfærdigt fællesskab om tilrettelæggelse 24/7,” siger Ida Götke.    

Op til otte forskellige arbejdssteder

I det nye ansættelsesbrev kunne mange sygeplejersker også læse, at de skulle arbejde på flere andre matrikler end i Gødstrup. Sygeplejerskerne på Onkologisk Afdeling skulle f.eks. arbejde på otte forskellige matrikler, hvilket vakte harme og udløste et indsigelsesbrev til ledelsen. 

Ida Götke forklarer dog, at det var en fejl. Det er rettet, så der nu er varslet højst 4-5 matrikler og typisk 2-3.

”Vi ønsker kontinuitet i opgavevaretagelsen. Også i det nære sundhedsvæsen. Af hensyn til kvaliteten, kollegialiteten og den enkelte. Når vi bliver mere konkrete, vil det afspejle sig i vagt- og fremmødeplanerne. Det vil på den måde vise sig for den enkelte sygeplejerske, hvor og hvornår man er på en eller to af de andre geografier,” siger Ida Götke.

Fællestillidsrepræsentant Marianne Bjørn fortæller, at det nu også er aftalt med ledelsen, at sygeplejersker, der har nogle særlige hensyn, kan få lavet individuelle aftaler om deres ansættelsesforhold.

Hjælp kolleger i nabospecialet

Endelig bliver der stillet krav til syge-plejersker i en række specialer om at hjælpe nabospecialerne, som de deler etage med på det nye Gødstrup Sygehus. 

”Med flytningen skal vi effektivisere med otte pct. Vi har specialer, der ift. antallet af senge er små, og hvor det giver mening, at man i vagten hjælper hinanden i etagefællesskabet. Vi sørger for, at der altid er én sygeplejerske med et højt kompetenceniveau, og så kan vedkommende hente hjælp på de andre afdelinger, hvis der er brug for det,” forklarer Ida Götke og uddyber:

”Det vil være virkelig dårlig anvendelse af ressourcerne at have to gående til få patienter inden for et speciale, når man kan bruge dem på andre patienter.”

Dansk Sygeplejeråd er ikke enig i, at overenskomsten giver mulighed for, at sygeplejersker ansat i en anden afdeling kan gå over og hjælpe i et andet speciale, eller at der kan indgås fællesskab omkring opgaven.

Det er understreget i et uenighedsreferat mellem Ida Götke og  Dansk Sygeplejeråds kredsformand i Midtjylland Anja Laursen. 

I henhold til overenskomsten § 3 stk. 1, skal sygeplejersker ansættes inden for et eller flere konkrete områder inden for samme ledelsesområde, og vagter skal være hele vagter. 

Dansk Sygeplejeråd tager derfor forbehold for at rejse sagen i det fagretslige system, når Hospitalsenheden Vest har konkretiseret ansættelsesvilkårene. 

 

Emneord: 
Sundhedspersonale
Sygeplejefaget