Sådan skal der arbejdes på tværs af specialer

Det er muligt at fastholde og udvikle sin specialistviden inden for ét speciale og samtidig yde kvalificeret sygepleje i et andet. Det mener sygeplejefaglig direktør på Odense Universitetshospital Mathilde Schmidt-Petersen.

sy5-2021_tema-figur

  • Der bliver fire senge-områder på det nye OUH med hver 116 senge.
  • Her ses Sengeområde Vest 4, hvor Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T fremover skal stå for sengedriften af både T og Lungemedicinsk Afdeling J, og hvor sygeplejersker fra begge afdelinger skal pleje og behandle patienter i begge afdelinger. 
  • Har et nabospeciale som Hjertemedicinsk Afdeling B behov for hjælp, forventer ledelsen også, at sygeplejerskerne fra f.eks. afdeling T med udgangspunkt i deres generelle sygeplejefaglighed hjælper.

Spørgsmål til sygeplejefaglig direktør på Odense Universitetshospital Mathilde Schmidt-Petersen:

Hvorfor sammenlægger I nogle specialer?
”For at kunne drifte vores sengeafdelinger ordentligt kræver det et vist antal senge. Derfor skal hver sengeenhed på det nye Odense Universitetshospital ikke have meget under 25 senge. Det sikrer nok sygeplejersker til alle vagter og spiller også ind i forhold til rekruttering, fastholdelse og faglig udvikling. Vi lægger også stor vægt på, at der er en faglig synergi.” 

Hvad siger du til sygeplejerskernes bekymring for, at specialer bliver udvandet?
”Jeg tager det alvorligt, men vi forventer ikke, at sygeplejerskerne skal have specialist-viden inden for alle områder af begge specialer. De skal have specialistviden inden for det speciale, de kommer med. Og på sigt vil de også udvikle nogle specialistkompetencer inden for det andet speciale eller subspeciale. Det mener jeg er muligt, så længe vi sikrer de nødvendige kompetenceudviklingsforløb.”

Hvordan sikrer I kompetenceudviklingen?
”Ved at fokusere på og sætte tid af til systematisk kompetenceudvikling. Trods fælles drift af nogle af sengeenhederne vil hvert speciale stadig have en faglig ledelse à la den i dag med behandlingsansvar og ansvar for at sikre kompetenceudvikling, så de nødvendige kompetencer og specialistkompetencer altid er til stede inden for alle specialer. Vi er også ved at revidere vores kompetencemodeller, som bl.a. tydeligt skal beskrive, hvilke generalist- og specialistkompetencer sygeplejerskerne skal have inden for alle specialer.”

Hvor mange specialer skal sygeplejersker kunne favne?
”En enkelt sengeenhed kommer til at bestå af fire specialer, hvoraf de tre allerede drives sammen. Der er ikke planer om at sammenlægge flere specialer ud over dem, der er besluttet. Vi holder fast i, at nogle sygeplejersker skal løfte specialistkompetencer inden for to specialer eller subspecialer samt hjælpe hinanden på tværs, hvor der er nogle faglige snitflader.”

 

Emneord: 
Sundhedspersonale
Sygeplejefaget