Lønnen matcher ikke ansvaret

Lene Hougaard. Uddannet i 2009. Fast aftenvagt på Kildebakken i Assens Kommune. Eneste sygeplejerske på bostedet, hvor der er godt 30 beboere, som er ældre og psykisk syge.
Lene Hougaard
Foto: Michael Drost-Hansen

Jeg synes, at sygeplejersker får for lidt i løn.

Mange siger: ”I får da en god løn”.

Men vi står også med et stort ansvar, og det matcher lønnen ikke.

Jeg er den eneste sygeplejerske på bostedet og skal træffe beslutninger for mere end 30 beboere, og det gælder både, når der sker noget akut, og når det handler om at få den sidste tid til at fungere.

I den nye overenskomst vil jeg også gerne opnå bedre pension.

Vi får tillæg for at arbejde aften og nat, men vi får ikke fuld pension af tillæggene, og det burde vi.

Det er veldokumenteret, at det kan skade familieliv og helbred at arbejde på de tidspunkter, og de færreste kan holde til det på fuld tid.

Jeg kan klare 30 timer om ugen, og det betyder, at jeg ender med en dårligere pension end en dagvagt på fuld tid.
Ved hver overenskomst er der en undskyldning for, at vi ikke skal have mere.

Nu er det så usikkerheden efter corona.

Men jeg tænker, at det ikke kan passe, at der ikke er nogen penge.

Hvis du spørger danskerne, så vil de gerne betale skat for at få en god sundhedssektor.

Der mangler allerede sygeplejersker i Assens Kommune, og du får ikke flere til at arbejde som sygeplejerske på de vilkår, der er i faget nu.

 

Emneord: 
Løn