Vejen til din løn

Inden din løn tikker ind på kontoen, har den været længe undervejs. For sygeplejersker og andre offentligt ansatte er lønnen finansieret af skattekroner. Derfor bliver overenskomstforhandlingerne påvirket af samfundsøkonomien og politiske aftaler. Her kan du se de forskellige skridt, der går forud for forhandlingerne, og som påvirker hvor meget, der er at forhandle om.

1. Private overenskomstforhandlinger

Normalt er der overenskomstforhandlinger for det private arbejdsmarked et år før de offentlige overenskomstforhandlinger. Resultaterne på det private arbejdsmarked påvirker samfundsøkonomien og lægger linjen for de offentlige forhandlinger året efter.

2. Finanslov og Christiansborg

De fleste sygeplejersker er offentligt ansat. For dem starter vejen til løn på Christiansborg, hvor politikerne drøfter den økonomiske situation, politiske prioriteringer og vedtager en Finanslov. Ønsker et flertal af politikere f.eks. at der skal gives skattelettelser, kan det give færre penge til velfærd – f.eks. løn til offentligt ansatte.

3. Økonomiaftaler med regioner og kommuner

Næste stop på vejen er hos regionerne og kommunerne, som hvert år forhandler økonomiaftaler med regeringen om, hvor mange penge de får, og hvordan pengene skal bruges. Jo flere penge de får, jo mere er der i princippet til lønstigninger, men pengene kan være målrettet bestemte ting, f.eks. stigende medicinpriser.  

4. Offentlige overenskomstforhandlinger

Nu er vi kommet til de offentlige overenskomstforhandlinger. Fordi vejen til løn både er gået forbi Finansloven og økonomiaftalerne med regioner og kommuner, har arbejdsgiverne nogle snævre rammer at forhandle inden for. Omvendt kæmper Dansk Sygeplejeråd og de andre fagforeninger for en så stor ramme som muligt.

5. Lokale lønforhandlinger på arbejdspladsen

Inden resultatet fra overenskomstforhandlingerne rammer din lønseddel, kan der have været lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads. Det er din tillidsrepræsentant, som forhandler på dine vegne, og der er typisk årlige lønforhandlinger.


spl9-2020-tema_grafik
Attribution 
Grafik: Mikken Henssel

 

Emneord: 
Løn

Lønløftet