Sygeplejerskers løn i forhold til andre faggrupper

Sygeplejersker har en lavere gennemsnitsløn end mange andre offentligt ansatte faggrupper med samme uddannelseslængde.

 I grafen  vises betalingen for ”normaltjeneste”, dvs. den rene løn, tillæg og pension uden genetillæg. Men selv når man regner genetillæg med, har sygeplejersker den næstlaveste løn blandt de udvalgte grupper. Det på trods af, at de har den højeste anciennitet – kun overgået af journalister i regioner. NB: Politi er med i oversigten, selvom de ikke har en mellemlang videregående uddannelse.

Gennemsnitlig løn for udvalgte grupper med en mellemlang videregående uddannelse ansat i det offentlige samt politi. Medregnet løntrin, tillæg og pension (ekskl. genetillæg), marts 2020:

spl9-2020_tma_skema_om_loen_2

 

Emneord: 
Løn