Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Dorthe Boe Danbjørg: "Vi må ikke resignere"

Der skal langt mere fokus på de kritisable normeringer på landets sygehuse, mener næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, som nu sætter aktivt ind for at råbe ledelserne op.

Sygeplejersken 2019 nr. 1, s. 33

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

Dorthe Boe Danbjørg
”Vi vil arbejde for bedre normeringer, fordi vi har dokumentation for, at det påvirker patientsikkerheden og arbejdsmiljøet positivt," siger Dorthe Boe Danbjørg.
Arkivfoto: Søren Svendsen
”Vi skal gøre op med en tankegang om, at vi ikke kan gøre noget for at få bedre normeringer. Vi skal gøre op med resignation og modløshed og tankegangen om, at vi ikke kan stille noget op over for den økonomiske politik.”

Sådan lyder det fra Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd. Hun mener, det er uacceptabelt, at der ikke er større fokus på problematikken med dårlige normeringer på landets sygehuse.

”Nødberedskabsforhandlingerne under overenskomstforhandlinger i foråret 2018 viste meget tydeligt, at man mange steder havde så få sygeplejersker, at man ikke havde nok sygeplejersker på arbejde i hverdagen. De viste uoverensstemmelsen mellem, hvor mange man bør være, og hvor mange man er,” påpeger Dorthe Boe Danbjørg.

Derfor sætter Dansk Sygeplejeråd nu fokus på området og går i dialog med ledere og tillidsrepræsentanter på nogle af de afdelinger, hvor der er udfordringer.

”Vi vil arbejde for bedre normeringer, fordi vi har dokumentation for, at det påvirker patientsikkerheden og arbejdsmiljøet positivt. Vi vil tage diskussionen om, hvad fagligt forsvarlig normering er,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Hun mener, det er vigtigt at have vedvarende fokus på normeringerne.

”Der er en samfundsøkonomisk gevinst, og en meget stor sidegevinst er, at patienterne ikke bliver genindlagt eller ikke dør. Og det er der, vi skal sætte ind,” siger Dorthe Boe Danbjørg og påpeger:

”Det er et paradoks, at vi som sygeplejersker forsøger at evidensbasere vores praksis, og samtidig arbejder vi under rammer, der afviger fra den evidens, vi har for, at det har betydning, hvor mange sygeplejersker der er på arbejde.”

Er I nok på arbejde?

Dansk Sygeplejeråd besøger i januar udvalgte arbejdspladser over hele landet for at tale med ledere om fagligt forsvarlige normeringer.

Hvordan er normeringen, og hvordan er personalet sammensat på jeres arbejdsplads med hensyn til anciennitet og kompetencer? Hænger det sammen i forhold til de patienter og borgere, I skal tage jer af? De spørgsmål har Dansk Sygeplejeråds lokale kredspolitikere med, når de i januar besøger arbejdspladser over hele landet for at tale om fagligt forsvarlige normeringer.

Tre ud af fire sygeplejersker i regionerne har inden for den seneste måned oplevet at være for få sygeplejersker i forhold til arbejdsopgaverne. Stort set alle vurderer, at underbemandingen har negative konsekvenser for kvaliteten af plejen og behandlingen samt patientsikkerheden.

Arbejdspladserne er valgt dels med afsæt i erfaringerne fra forårets nødberedskabsforhandlinger, dels på baggrund af meldinger fra tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter om problemer med normeringen.
Kredsene tager også kontakt til sygeplejefaglige topledere for at drøfte normeringer, fastholdelse og rekruttering. Bag indsatsen står et udvalg nedsat af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.
(sbk)

Læs mere på dsr.dk/normeringer
 

Normering

Tema: Sygeplejersker får nok, når normeringen halter

Anja Eldrup har sidste arbejdsdag som sygeplejerske sidst i januar. Hun er en af mange, der er træt af dårlig normering på landets hospitaler, som slider på personalet og bringer patienternes sikkerhed i fare. Normeringerne er under pres, fordi de fastsættes ud fra sygehusenes budgetter frem for patienternes plejebehov og personalets kompetencer.
Løsningen er bedre normeringer, siger ph.d. og Dansk Sygeplejeråd. Det giver også samfundsøkonomisk mening.

Læs i dette tema: