Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2023 nr. 14

Læs online Download
62004571

Aktuelt

Anmeldelser

Tema: Kunstig intelligens

Kunstig intelligens - pas på arbejdsmiljøet

I et sundhedsvæsen med for få sygeplejersker kan robotter og kunstig intelligens frigive tid og spare skridt og forstyrrelser. Den nye teknologi kan gavne arbejdsmiljøet, men det kræver, at medarbejderne involveres og klædes på. Og at teknologien har en effekt, der giver mening.

Buddy styrker koncentration om patienten

Sygeplejersker på Bispebjerg Hospital deltager i udviklingen af en selvkørende robot, som giver mere tid og nærvær hos patienten. Robotten bringer sygeplejerskerne de remedier, de skal bruge f.eks. ved indlæggelse.

Sensorer giver ro til kerneopgaven

Et forsøg med sensorer på stuerne på en ældremedicinsk afdeling har reduceret antallet af fald. Det har givet sygeplejerskerne færre bekymringer og mere tid til kerneopgaven.

Arbejdsliv

Specialistviden på bestilling

På OUH Svendborg Sygehus kan personalet på de somatiske afdelinger booke KOL- eller diabetes-sygeplejersker fra ambulatorierne til at tilse patienterne. De hjælper bl.a. med at optimere patienternes medicinske behandling og det videre forløb i primær sektor.

Tilsyn forbedrer behandling

En spørgeskemaundersøgelse om diabetes-tilsynet på OUH Svendborg Sygehus viser, at et stort flertal af medarbejderne oplever, at tilsynet gavner behandlingen af patienternes diabetes.

Dengang

Dilemma

Forskeren fortæller

Forskning får liv

Forstå din baby

Elisabeth Leinum Lind er en af mange sundhedsplejersker, der bruger ny forskningsbaseret viden til at klæde forældre på til bedre at tolke signaler fra deres baby. Sygeplejersken var med, da hun mødte lille Sia.

Hørt

Bilen sluger vores SU

Sygeplejestuderende Sara Sulkjær Hansen kan ikke få kørselsfradrag eller kilometerpenge. Det går ud over fagligheden og antallet af sygeplejersker i fremtiden, mener hun.

Lederen

Mit job

"Bæredygtighed er hjerteblod for mig"

Ud med engangsinstrumenter og ind med redskaber med lang levetid. Det er blot et af de grønne tiltag, som sygeplejerske og bæredygtighedskonsulent Karin Nedergaard Jacobsen arbejder med på Aarhus Universitetshospital.

Observation

Fra SPL til SPL

Direkte livline om håndleddet

Når en plejehjemsbeboer bliver indlagt på Akutafdelingen på Kolding Sygehus, har vedkommende et armbånd på med plejecentrets navn og telefonnummer. Det sikrer et mere sammenhængende forløb.

Studerende i praksis

Sundhedsvæsentligt

Moralsk stress kan avle forråelse

Når arbejdsvilkårene forhindrer sygeplejersker i at udføre deres arbejde fagligt forsvarligt, kan det rive og flå i deres moral. Den moralske stress kan føre til, at sygeplejersker prøver at holde til for meget og gør sig mere tykhudede, end de er.

Tillidsrepræsentanten

Nu kan flere holde tre ugers ferie

Cristina Catherina Arboe har tæt kontakt til de hjemmesyge-plejersker, hun er tillidsrepræsentant for i Halsnæs Kommune. Det har bl.a. betydet korrekt løn og en opnormering hen over sommeren.

TR-træf

"Forhandlingerne er som et Kinderæg"

Regeringen fik et par skarpe ord med på vejen, og Emma Holten fik hele salen til at grine, da 800 tillidsrepræsentanter fra Sundhedskartellet mødtes i Odense for at forberede sig til et udfordrende OK24.