Løn og arbejde

Vis alle

DSR indgår forhåndsaftaler med arbejdsgiverne om lønvilkår for syge- og sundhedsplejersker samt ledere.

Arrangementer

Vis alle

Kurser og arrangementer fra Kreds Sjælland

Kommende arrangementer i Kreds Sjælland