Seks klare holdninger fra DSR

Dansk Sygeplejeråd er partipolitisk uafhængig. Men vi er en organisation med stærke holdninger til sundhedspolitik, sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår, mangfoldighed, fagets udvikling og vores egen organisation. Læs mere i DSRs holdningspapirer.

DSRs holdningspapir om organisationens liv og demokrati

DSR's holdning til organisationens liv og demokrati

- Vores organisation bygger på fællesskabet mellem vidt forskellige sygeplejersker. Det giver styrke og sammenhold.
- Medlemmerne skal have stor indflydelse. Det skaber en levende organisation og et aktivt demokrati.
- Organisationens aktiviteter skal afspejle dine krav og forventninger. Det skaber plads til den enkelte.
- Dansk Sygeplejeråd samarbejder på tværs af grænser. Det giver udsyn og resultater.
- Vi vil have et stabilt økonomisk grundlag baseret på kontingenter. Det giver handlemuligheder.
- Vi vil være en af sundhedsvæsenets centrale og mest hørte organisationer. Det giver handlekraft og indflydelse.

Læs mere i DSRs holdningspapir: "En levende organisation med et stærkt demokrati".

DSRs holdningspapir om løn og arbejdsvilkår

DSR's holdning til sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår

- Vi forhandler løn og arbejdsvilkår for alle sygeplejersker. 
- Vores løn skal afspejle sygeplejerskernes værdi for samfundet.
- Vores arbejdspladser skal være attraktive og udviklende.
- Sygeplejerskerne er en del af et stærkt forhandlingsfællesskab.
- Fællesskabet fortsætter, selv om du forlader arbejdsmarkedet.

Læs mere i DSRs holdningspapir: "En profession med høj værdi for samfundet". 

DSRs holdningspapir om sygeplejefaget

DSR's holdning til sygeplejefaget

- Professionel sygepleje har afgørende betydning for patienternes og borgernes helbred.
- Høj kvalitet i sygepleje kræver systematisk kvalitetsudvikling.
- Uddannelse og forskning er grundlaget for udvikling af sygepleje.
- Sygeplejersker leder sygepleje.

Læs mere i DSRs holdningspapir: "Et stærkt fag i udvikling".

DSRs holdningspapir om sundhedspolitik

DSR's holdning til sundhedspolitik

- Sundhed er mere end frihed for sygdom.
- Patientforløb skal være sammenhængende.
- Et velfungerende offentligt sundhedsvæsen gavner alle borgere.
- Kvaliteten i sundhedsindsatsen skal konstant forbedres.
- Sundhedsfremme og forebyggelse skal prioriteres højt.
- Sygeplejersker deltager aktivt i den sundhedspolitiske debat.

Læs mere i DSRs holdningspapir: "Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen". 

DSRs holdningspapir om mangfoldighed

DSR's holdning til mangfoldighed og ligestilling

- Alle mennesker skal have lige muligheder uanset køn, etnicitet, religion, seksuel orientering, alder, handicap og politisk anskuelse.
- Sundhedsvæsenet skal rumme alle patienter og borgere uanset deres forskellighed.
- Dansk Sygeplejeråds politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte skal være rustet til at arbejde for mangfoldighed og ligestilling.
- Mangfoldighedsledelse skal udbredes i hele sundhedsvæsenet.

Læs mere i DSRs holdningspapir: "Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder" . 

holdningspapir-arbejdsmiljoe

DSR's holdning til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

- Sygeplejersker skal have mulighed for at udføre et godt arbejde, som skaber faglig stolthed, trivsel og arbejdsglæde.
- Arbejdsmiljøproblemer angår hele arbejdspladsen og skal løses i fællesskab – også når problemerne rammer individuelt.
- Ledelser i sundhedsvæsenet skal have bedre rammer og vilkår for retningsgivende ledelse med fokus på faglighed.

Læs mere i DSRs holdningspapir:  Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø