Velkommen til alle nye sygeplejestuderende

Fagbladet Sygeplejersken uddeler velkomstnummer til alle nye sygeplejestuderende

studiestart22-23_forside

Fagbladet Sygeplejersken byder alle nye sygeplejestuderende velkommen med en særudgave af bladet: Sygeplejersken/Studiestart 2022/23.

Sygeplejersken/Studiestart 2022/23 omdeles i løbet af september og oktober af lokale aktive SLS'ere til alle 1.-semesterstuderende på alle landets sygeplejeskoler sammen med Sygeplejersken nr. 9/2022.

Alle artikler i Sygeplejersken/Studiestart 2022/23 kan læses enkeltvis herunder.

Desuden som hhv. almindelig PDF, som er printvenlig, og som bladre-PDF

Studiestart 2022/23

 

Emneord: 
Sygeplejestuderende