Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2014 - 14

Download
Sygeplejersken_2014_14 - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Dilemma: Nej tak til hjælp

Sundhedsvæsenet har fokus på forebyggelse, men kun så længe det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse bliver respekteret. Sådan tænker faderen til en syg ung mand efter at have forsøgt at få hjælp igennem en længere periode.

5 faglige minutter: Et uventet møde

Vi er gået udenfor, og sygeplejersken fortæller og peger. Nu skal vi se hendes bolig, et fint lille hus med et tørkloset, der bliver tømt tre gange om ugen.

Faglig information

Tværkulturel sygepleje hos udsatte kvinder

Frivillige sygeplejersker og læger arbejder med prostituerede kvinder i en sundhedsklinik på Vesterbro i København. Formålet er at nedbringe risikoen for kønssygdomme gennem rådgivning og vejledning og at give kvinderne et frirum.

Kostregistrering nedprioriteres

​Kostregistrering bliver nedprioriteret hos kræftpatienter pga. manglende viden, handlen og prioritering, viser en lille interviewundersøgelse. Artiklen er baseret på et bachelorprojekt.

Et godt og bredt videnskredsløb

Artiklen beskriver forskning og udvikling på Professionshøjskolen Metropol, herunder de forsknings- og undervisningsmiljøer, der er etableret. Målet er, at forskningen skal være praksisnær og foregå i samspil med samarbejdspartnere fra praksis.

Tema: Mobning

Sygeplejersker bliver også mobbet

MOBNING. Hvad gør man, hvis man oplever, at en kollega eller leder bliver mobbet på arbejdspladsen? Hver tredje sygeplejerske har været vidne til mobning, viser en ny undersøgelse. Og vidnerne har et ansvar og kan være med til at afbøde mobningen, hedder det i ny kampagne rettet mod sundhedssektoren.

Vidner kan stoppe mobning

Ny kampagne sætter for første gang fokus på vidnernes rolle i mobning på arbejdspladsen. Nye tal fra Dansk Sygeplejeråd viser, at 11 pct. af sygeplejerskerne har været udsat for mobning indenfor det seneste år.

De seks vidnetyper

Kampagnen Grib ind – godt kollegaskab uden mobning er blevet til i samarbejde med de to erhvervspsykologer Eva Gemzøe Mikkelsen og Tine Ravn Holmegaard fra konsulentfirmaet CRECEA. Materialet bygger bl.a. på australske og engelske forskningsresultater om mobning og er tilpasset danske forhold. I den danske version har man valgt at fokusere på seks typer af vidner.

Mobbefrit hospital

Bispebjerg Hospital indførte sin egen mobbepolitik for otte år siden på baggrund af en dårlig trivselsundersøgelse. I dag har man helt faste procedurer i tilfælde af mobning

Fag

Efterlysning: Dokumenterede sygeplejefaglige vurderinger

DOKUMENTATION. Artiklen handler om de sygeplejefaglige vurderinger, der går forud for planlægning, udførelse, evaluering og dokumentation af sygeplejen og de lovkrav, der forpligter sygeplejersker til at dokumentere sygeplejen. Instrukser, der letter den primære vurdering af patienten, bliver beskrevet. Baggrunden er interne audit på sygeplejefaglig dokumentation.

Man kan bare ansætte en forsker, så keder man sig aldrig ...

FORSKNING. Seks oversygeplejersker vurderer, at ansættelsen af en forskningskyndig sygeplejerske med ph.d.-grad giver mange fordele. Bl.a. får oversygeplejersken en sparringspartner, sygeplejerskerne får inspiration, og deres ønsker om efter- og videreuddannelse øges. Artiklen er baseret på en fokusgruppeundersøgelse.

Baggrund

Er det medicin, du er påvirket af?

MISBRUG. Sygeplejersken Anne var misbruger af medicin i næsten 35 år, men der var aldrig nogen, der direkte konfronterede hende med misbruget. Læs hendes historie og eksperternes råd til, hvad du kan gøre som kollega til en potentiel misbruger.

"Jeg havde uendelig adgang til piller"

MISBRUG. Når Anne doserede medicin, lavede hun et ekstra glas til sig selv. Hun var afhængig og havde i arbejdet som sygeplejerske altid mulighed for at få det næste fix

Jul 2014

Fem til ferien

Nogle sygeplejersker har ferie i julen, andre har ikke. Det ved vi godt, men håber, I vil bære over med ”Fem til ferien” og finde inspiration til læsning i kommende ferier og ikke tolke overskriften alt for bogstaveligt. Her er under alle omstændigheder fem forslag til gode gaver eller til læsning med og uden direkte forbindelse til sygeplejen