Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

"Jeg håber ikke, at borgerne føler sig afvist"

Hanne Dons var på arbejde i nødberedskabet på strejkens første dag. Alle-rede der kunne forandringen mærkes med langt færre opkald på vagttelefonen, fortæller den udekørende hjemmesygeplejerske fra Tønder Kommune.

Sygeplejersken 2021 nr. 8, s. 25

Af:

Britt Esrom, journalist

Hanne Dons_002
Sådan rammer strejken Tønder Kommune

Der er 135 sygeplejersker i Tønder Kommune. 85 er udtaget til strejke inden for hjemmesygeplejen og visitationen.

En normal dagvagt bliver dækket af seks sygeplejersker, men under konflikten er beredskabet reduceret til fire.

Som udgangspunkt vil kun livsvigtige og førlighedstruende opgaver blive gennemført.

Vagttelefonen var usædvanligt stille på strejkens første dag.

Om lørdagen plejer Hanne Dons ellers at besvare ca. fem til ti opkald fra hjemmeplejen, social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere, kommunens korttidscenter og plejecentre.

Men ikke i dag.

”Man kan godt mærke, at de har fået at vide, at vi som udgangspunkt ikke kan yde faglig rådgivning og vurdering, mens vi strejker. Jeg måtte kun afvise et enkelt opkald,” siger hjemmesygeplejersken.

I ugen op til strejken kom Hanne Dons ud til en borger, som spurgte, hvad strejken ville betyde for hendes forløb.

”Vi fik en snak om det, og jeg fortalte, hvad hun skulle gøre i stedet for. Det er lidt et dilemma for mig, for på den ene side kan jeg godt blive bekymret for borgernes ve og vel, men på den anden side skal man også kunne mærke, at vi strejker,” siger Hanne Dons.

Rømø må vente

Som strejkeramt er hendes ferieplaner aflyst. Hun skulle have tilbragt tre uger i sommerhuset på Rømø med sin mand, men det må blive senere.

”Til gengæld har jeg nogle kolleger, som havde glædet sig til at besøge deres familie i udlandet, og som de ikke har set i lang tid pga. corona,” fortæller Hanne Dons.

Dagen før strejken trådte i kraft, var Hanne Dons og hendes mand forbi VIA University College i Silkeborg. Deres søn skulle have overrakt sit uddannelsesbevis. Han er nu færdiguddannet sygeplejerske, fortæller Hanne Dons.

”Jeg er klar til tage kampen for højere løn og bedre arbejdsvilkår, så vi kan rekruttere flere til uddannelserne, også gerne flere mænd”

Stemte ja som anbefalet

Hanne Dons stemte selv ja ved begge afstemninger om OK21-aftalen. Hun fulgte loyalt anbefalingen fra DSR og den lokale tillidsrepræsentant, og hvis de havde anbefalet et nej, havde hun stemt anderledes, siger hun.

”For jeg er ked af det på mit fags vegne. Som sygeplejersker er vi oprigtigt engagerede i borgernes velfærd, helbred og udvikling, men jeg føler ikke, at vi bliver anerkendt.”

Det er Hanne Dons’ fællestillidsrepræsentant, som, sammen med ledelsen, har forhandlet om, hvilke opgaver der skal ligge stille under strejken.

”Det kan f.eks. være dosering af medicin, hvor vi må henvise borgeren til den praktiserende læge i stedet for,” forklarer Hanne Dons og tilføjer, at de løbende vil foretage en vurdering af, om en opgave er akut for den enkelte borger.