MIDTVEJSforsamling 2019

I år inviteres alle medlemmer til ’MIDTVEJSforsamling’, hvor du som deltager undervejs er med til at debattere sygeplejefaget og kerneopgaven i fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen. Kredsen byder derudover på fællesspisning samt oplæg af Ruth Holst, der står bag tegningerne af Nurse Ruth.

Dagen foregår i Herning Kongrescenter den 24. oktober. Der arrangeres buskørsel til Herning fra flere steder i kredsen.

Glæd dig til en aften, hvor du får mulighed for at debattere følgende fire temaer:
  • Hvad er din og dine kollegers kerneopgaver?
  • I hvilken retning vil sygeplejen på din arbejdsplads udvikle sig de næste fem år?
  • Hvad vil udfordre vores profession i fremtidens sundhedsvæsen?
  • Hvilke pejlemærker vil blive væsentlige for fremtidens sygeplejefaglige ledere?

foto_af_program_for_midtvejsforsamling_final

- ​ Program for MIDTVEJSforsamlingen 2019

Tilmeld dig (frist 7. oktober 2019)

  •