Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Høringssvar fra kredsen

Læs høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland på både det regionale og kommunale område. Find ligeledes høringssvar fra Regions-MEDudvalget (RMU), hvor kredsformand Anja Laursen er 1. næstformand.

Regionen

Overbelægning, fusioner, besparelser og nedskæringer har fyldt meget på sygeplejerskers arbejdspladser i den midtjyske region de seneste år. Kreds Midtjylland arbejder ihærdigt på gennem høringssvar, møder, oplæg og presseomtale at bidrage til at påvirke udvikling i regionen.

Kommuner

I forbindelse med ændret organisering eller indgåelse af budgetaftaler har kredsen høringsret og bidrager med høringssvar for at påvirke de politiske beslutningsprocesser. Kreds Midtjylland holder løbende møder og deltager i forhandlinger i kommunerne for at påvirke sygeplejens vilkår og kommunernes sundhedspolitik.