Regionale overenskomster og aftaler

Find overenskomst og aftaler gældende for sygeplejersker ansat i en region – f.eks. på et sygehus eller et hospice.

Overenskomster

Løn, pension og vilkår for bl.a. sygdom og opsigelse står i overenskomsten. Der er særskilte aftaler om arbejdstid, mulighed for lokal lønforhandling, barsel m.m.

Arbejdstidsaftale

Arbejdstidsaftalen beskriver hvornår, hvor længe og hvordan sygeplejersker kan arbejde. Herunder betaling for arbejde aften, nat og weekend, ændringer i vagtplanen og vagternes længde, tilkald på fridøgn, rådighedsvagter og meget mere.

Lokal løndannelse

Aftalen om lokal løndannelse supplerer reglerne om løn i overenskomsten ved at give mulighed for lønforhandlinger på arbejdspladserne.

Hvad er lokal løndannelse?

  • Ud over den løn, du har krav på efter overenskomsten er der mulighed for at aftale lønforbedringer, som din tillidsrepræsentant eller Dansk Sygeplejeråds konsulenter forhandler for dig.
  • Det kan være, at du stiger et trin, får mere i pension eller får et kronetillæg til din løn.
  • Der kan aftales individuelle lønforbedringer, eller man kan lave en forhåndsaftale, som gælder flere sygeplejersker.

Forhåndsaftaler

Find de forhåndsaftaler, der gælder på din arbejdsplads.

 

Hvad er en forhåndsaftale?

  • Forhåndsaftaler bliver forhandlet mellem din kreds og arbejdspladsen.
     
  • Det er aftaler, som gælder flere sygeplejersker, om at f.eks. særlige funktioner eller kompetencer giver et fast tillæg til lønnen. Det vil sige, at der ikke skal en individuel lønforhandling til for, at du får tillægget.

Øvrige regler og aftaler

Leder du efter svar inden for et bestemt emne, kan du læse mere her. Du er også altid velkommen til at kontakte din kreds.

 


Sundhedskartellet

Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for over 100.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren.

Sundhedskartellet forhandler og indgår fælles overenskomster for 11 sundhedsfaglige organisationer på det regionale og kommunale område. Dansk Sygeplejeråd er den største faglige organisation i samarbejdet.

De samlede aftaler, gældende for sygeplejersker ansat i en region eller kommune ligger på Sundhedskartellets hjemmeside.

Gå til Sundhedskartellets hjemmeside