Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

"Jeg er slet ikke færdig med SLS"

Sygeplejestuderende Victoria Dehn Funder befandt sig med egne ord i en negativ brokkespiral, da hun på 4. semester blev fagligt aktiv i SLS – Sygeplejestuderendes Landssammen­slutning. For hende er det vejen til indflydelse, netværk og vækst – både sygeplejefagligt, personligt og socialt.

Sygeplejersken 2022 nr. 9, s. 10-11

Af:

Christina Sommer, journalist

nyt-foto-side-10-11

Da den nu 24-årige Victoria Dehn Funder begyndte på sygeplejestudiet i Odense i september 2019, besluttede hun sig ret hurtigt for at melde sig ind i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, i daglig tale SLS (se boksen ’Kort om SLS’).

Repræsentanter fra den lokale afdeling af SLS holdt oplæg under introforløbet, og det fangede hendes interesse. 

”Jeg meldte mig ind som almindeligt medlem, primært fordi det lød til, at der var nogle gode tilbud som faglige arrangementer og foredrag. Men jeg kunne især også godt lide tanken om, at hvis jeg fik brug for hjælp, kunne jeg få den af nogen, der også er sygeplejestuderende. De ville sikkert kunne forstå mig bedre,” siger hun. 

Semestrene gik, og selvom Victoria Dehn Funder på intet tidspunkt har været i tvivl om, at hun er havnet på det rigtige studie, var hun stille og roligt begyndt at gå og brokke sig over forskellige forhold på uddannelsen. 

”Jeg blev først fagligt aktiv på 4. semester. Jeg var blevet lidt træt af bare at gå og brokke mig over ting, jeg var utilfreds med. Det førte ikke rigtig til noget. Jeg følte mig fanget i en brokkespiral af negativitet og tog derfor kontakt til SLS – for så kunne de da gøre noget ved det,” forklarer hun.

SLS tog imod brokken, men opfordrede også til, at hun dukkede op til det næste lokalmøde. Og det blev startskuddet til et helt nyt fællesskab. 

”Jeg blev meget involveret og aktiv i SLS’ arbejde fra dag 1 og har påtaget mig mere og mere ansvar lige siden.”

Tale for 156+ sygeplejersker 

Derfor skal du være aktiv i SLS

1.    Du får et netværk og mulighed for faglig sparring fra dag 1. 

2.    Du bliver en del af socialt fællesskab, som betyder meget for, hvordan du falder til på studiet og i en evt. ny studieby.

3.    Du får adgang til SLS-arrangementer så som kursusweekender, aktivtræf, årsmøde og lokale arrangementer.  

Kilde: Victoria Dehn Funder

Victoria Dehn Funders fokus for både brok og engagement i SLS omhandler især de vilkår, sygeplejestuderende har i praktikperioderne, som udgør ca. 40 pct. af uddannelsen. Der mangler kliniske vejledere mange steder, og arbejdsbelastningen kan være høj.

”Vi skal være til stede 30 timer om ugen og læse ved siden af. Og selvom vi ikke må indgå i normeringen, og praktikken - den kliniske uddannelse – som udgangspunkt skal foregå i dagtimerne på hverdage, oplever vi tit at skulle møde om aftenen, i weekender og på helligdage. Kravet er, at der skal være et læringsudbytte, og det mener mange praktiksteder, der er, for det er jo sådan, virkeligheden er, siger de.”

I skrivende stund (juni 2022) er Victoria Dehn Funder medlem af SLS’ landsbestyrelse og har netop forladt regionsbestyrelsen i Region Syddanmark, da hun er blevet valgt ind i SLS’ forretningsudvalg. Det består af SLS' forperson, næstforperson og op til fire menige medlemmer fra landsbestyrelsen. Forretningsudvalget mødes ca. hver 14. dag og tilrettelægger bl.a. arbejdet i landsbestyrelsen og koordinerer indsatser internt i SLS.

Derudover er Victoria Dehn Funder med i den aktivistgruppe, der arbejder for fair løn i studiejobs og har bl.a. været med til at skrive debatindlæg om emnet i sygeplejerskernes eget fagblad Sygeplejersken. Og i maj 2022 fik hun debut på talerstolen på Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres med et indlæg om bedre vilkår til de kliniske vejledere. Kongressen er Dansk Sygeplejeråds øverste myndighed bestående af 156 delegerede, heriblandt seks fra SLS, som mødes hvert andet år for at drøfte og sætte den politiske retning for Dansk Sygeplejeråd.

”De delegerede vedtog, at Dansk Sygeplejeråd skal styrke indsatsen for at forbedre de kliniske vejlederes rammer og arbejdsvilkår. Og da jeg stod på talerstolen, gik det op for mig, at jeg har fået nogle kompetencer gennem mit arbejde i SLS, som jeg ikke lige havde lagt mærke til,” fortæller hun og uddyber: 

”Jeg er blevet stærkere til at have et overblik og se sager fra flere sider. Og jeg er også blevet meget stærkere retorisk, selvom jeg endnu ikke har været på SLS’ kursus ’Få budskabet ud’. Det håber jeg at nå til efteråret.”

Fif og tricks til studielivet

Hendes tale på kongressen fik også mange pæne ord med på vejen fra andre delegerede, fortæller Victoria Dehn Funder, som er glad for, at hun fik muligheden for at sætte sit lille aftryk på Dansk Sygeplejeråds fremtidige arbejde.

”Og jeg fik også talt med mange sygeplejersker fra hele landet. Det er et kæmpe netværk med stærke ressourcer, som jeg kan trække på fremover.”

Victoria Dehn Funder mener, at SLS har stor indflydelse i DSR og nyder stor respekt på de forskellige uddannelsessteder. Og den lokale SLS-afdeling i Odense har givet hende meget socialt. 

”Jeg har fået rigtig mange gode venner og veninder, som bidrager positivt til min hverdag og sociale trivsel. Jeg har nogen at støtte mig op ad, som ikke nødvendigvis går i min egen klasse. Og når vi mødes til de store SLS-arrangementer, er det meget nemt at falde i snak med nye mennesker. Vi har så meget til fælles og deler den samme grundforståelse.”

Fagligt har der også været hjælp at hente fra dag 1:

”Der er studerende fra alle semestre, så der er altid nogle, der er længere fremme på uddannelsen end dig, som vil kunne hjælpe dig med lektier og give dig fif og tricks til livet som studerende. Det er en stor omvæltning at begynde på en videregående uddannelse.”

Som studerende på 6. semester fortryder Victoria Dehn Funder kun én ting i forhold til SLS:

”Jeg er lidt ærgerlig over, jeg først blev aktiv på 4. semester og kun har et halvt år tilbage af studiet. Jeg er slet ikke færdig med SLS.” 

Kort om SLS

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, SLS, er en studenterorganisation, der organiserer sygeplejestuderende i Danmark. SLS arbejder for de sygeplejestuderendes vilkår og for at sikre, forbedre og udvikle uddannelsen til sygeplejerske. 

Fællesskabet består af over 8.200 sygeplejestuderende, og SLS har 23 afdelinger (tilstræber at have én på hvert uddannelsessted), fem regionsbestyrelser og en landsbestyrelse. Ca. 200 sygeplejestuderende er aktive i arbejdet i SLS' afdelinger og bestyrelser. SLS er en del af Dansk Sygeplejeråd, og forpersonen for SLS er medlem af DSR's hovedbestyrelse. Medlemskabet koster 149 kr. i kvartalet, altså under 50 kr./mdr. 

Læs mere her