Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Symbolet på den høje faglige kvalitet

At bære nålen med firkløveren på uniformen er det synlige bevis på, at du er uddannet sygeplejerske. Det er mere end 100 år siden, det velkendte logo blev fremstillet.

Sygeplejersken 2022 nr. 9, s. 15

Af:

Susanne Malchau Dietz, sygeplejehistoriker, ph.d.

billede-005

Da Dansk Sygeplejeråd, DSR, blev stiftet i 1899, var det vigtigt at få udarbejdet et logo, som alle medlemmer havde pligt til at bære synligt på et emblem. På det tidspunkt var sygeplejefaget ikke autoriseret - det skete først i 1933 - dvs. enhver kunne kalde sig sygeplejerske uden nogen form for uddannelse.

Men for at blive optaget som medlem af DSR skulle en ansøger kunne dokumentere tre års uddannelse, og den kvalitet blev synlig for enhver, når hun bar emblemet. Det var starten på DSR’s firkløveremblem. Et fagforeningsemblem som også blev et symbol på høj faglig kvalitet. Emblemets betydning og genkendelighed er fulgt med frem til nutiden.

Symbol på lykke i arbejdet

Den første udgave af firkløveremblemet blev fremlagt på DSR’s stiftende generalforsamling 1899. Kort tid efter var emblemet i brug i sin kendte udformning og farver og siden fremstillet hos Kgl. Hof­juveler P. Hertz. Kilderne til emblemets tilblivelse er ikke bevaret, men man antager, at firkløveren symboliserer lykke i arbejdet. Den røde farve symboliserer fagets grundlag – næstekærligheden, som man i dag ville kalde fagets kerne eller omsorgens grundvilkår. De hvid/røde elementer er de danske nationalfarver, altså sygeplejerskens nationalitet. Det var vigtigt, da danske sygeplejersker var rejselystne og drog ud i verden for at arbejde.

Udleveres til medlemmer

Emblemet udleveres til nye medlemmer af DSR. Reglerne omkring emblemet har gennem tiden kun undergået få ændringer. Medlemsnummeret er indgraveret på bagsiden af emblemet, som skal tilbageleveres ved medlemmets udmeldelse eller død. Det skulle i sin tid enten bæres på venstre side (hjertesiden) eller som broche i halsen. 

Der har gennem tiden været forskellige ceremonier ved overrækkelsen af emblemet. I begyndelsen hentede DSR’s nye medlemmer selv emblemet, men snart indså DSR, at noget stort skal fejres. Det var vigtigt at opbygge traditioner, som styrkede den faglige identitet og det faglige fællesskab. Så fra 1913 holdt DSR en slags dimissionsfest for de nye medlemmer. Her blev emblemet højtideligt overrakt, og samtidig blev Florence Nightingales Sygeplejerskeløfte aflagt. Det var den tids etiske kodeks for sygeplejersker. Ritualet er moderniseret gennem tiden, men også i dag inviterer DSR til overrækkelse af emblemet til nyuddannede sygeplejersker. 

Læs mere
•    dsr.dk – diverse websider om emblemet og artikler i Sygeplejersken om emblemet
•    Historien om Emblemet, DSR brochure u. år.
•    Koch, Margrethe. Dansk Sygeplejeraads Historie, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1944
•    Pedersen, Esther. Fra kald til fag. DSR 1989
•    Stallknecht, Kirsten. Hvor kommer du fra? DSR 1999
•    Wingender, Nete Balslev. Firkløveret og ildsjælene, bd. 1, DSR 1999