Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Træning i trygge rammer

Landet over tilbyder uddannelsesstederne simulations­undervisning i f.eks. medicinhåndtering, kateteranlæggelse og kommunikation. Målet er at skabe læringsrum med plads til refleksion, hvor du som studerende kan koble teori og praksis og øve dig i trygge rammer.

Sygeplejersken 2022 nr. 9, s. 18-20

Af:

Christina Sommer, journalist

5

Anlæggelse af et kateter eller dispensering af medicin i borgerens hjem. Der er en første gang for alt, og selvom du kommer til at prøve kræfter med mange kliniske færdigheder og handlinger, når du er i praktik, kan det give god mening også at træne og reflektere over dem i mere trygge rammer. 

Og det er netop formålet med simulationsundervisning, som findes i mange forskellige former på landets sygeplejerskeuddannelser, bl.a. i Holstebro, fortæller adjunkt Anna Cathrine K. Kjeldsen. 

”Noget undervisning er det, vi kalder simulation, andet færdighedstræning. Og vi forsøger at implementere de her former for undervisning, hvor det giver mening,” siger hun. 

Som eksempler på færdighedstræning nævner Anna Cathrine K. Kjeldsen workshops i kliniske færdigheder som anlæggelse af kateter, medicinhåndtering og smertevurdering – alle sammen færdigheder, som de studerende så vil kunne bruge i simulationsundervisningen, der som oftest involverer en patient- eller borgercase:

”Her arbejder de studerende rundt om casen, hvor situationen hele tiden ændrer sig, så de f.eks. skal reagere på et hjertestop. Og simulationen kan udspille sig omkring en mannequin, en underviser, en medstuderende eller en skuespiller, som spiller patient. Seancen slutter altid med en debriefing. Det er her, læringen foregår – hvad gik godt, hvilken teori kunne de inddrage, og hvad kunne man evt. gøre anderledes i en lignende situation,” siger hun og uddyber: 

”Simulationsundervisning er en anderledes læringsmetode, hvor de studerende bliver trænet i at koble teori til deres kliniske praksis – i trygge rammer uden at det går ud over nogen. Og de lærer noget, fordi de reflekterer over deres kliniske praksis sammen med medstuderende og undervisere.” 

Ensartet udgangspunkt for alle 

På sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro tilbydes de studerende bl.a. simulation i kommunikationsundervisning på 1., 4. og 5. semester, workshop om injektioner på 3. semester og etisk laboratorium og simulation omkring akut og kompleks sygepleje på 5. semester. Underviserne er også repræsenteret i en gruppe under VIA University College, hvor man mødes for at inspirere hinanden samt udvikle og til dels også ensrette simulationsundervisningen på sygeplejerskeuddannelsen, som kan læses syv forskellige steder i Region Midtjylland.

Mie Thalsø og Lærke Jo Ølholm Sygeplejestuderende
Caption 
Karen Margrethe Buur (yderst th) har holdt oplæg om medicinhåndtering i borgerens eget hjem. Derefter melder Lærke Jo Ølholm (tv ved bordet) og Mie Thalsø sig frivilligt til at dispensere medicin til 14 dage.
Attribution 
Foto: Nikolai Linares

Også i Region Hovedstaden arbejdes der på at skabe ensartede simulationsundervisningsforløb for alle sygeplejestuderende, som er fordelt på tre uddannelsessteder i regionen. Enhed for Klinisk Træning på Amager Hospital har f.eks. supplerende kliniske træningsforløb til alle 1. semesterstuderende i grundlæggende færdigheder som hygiejne og kateteranlæggelse. 

Og i løbet af marts 2022 gennemførte ca. halvdelen af regionens omkring 600 2.-semesterstuderende et supplerende, klinisk læringsforløb i medicinhåndtering og injektionsteknik. Projektleder Karen Margrethe Buur fra Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse uddyber:

”Der er brug for at tilbyde de studerende supplerende klinisk læring, der giver dem et ensartet udgangspunkt for medicinhåndtering, uanset hvor de er i klinikophold.”

Mie Thalsø
Caption 
Workshoppen i injektionsteknik byder først på et oplæg om subkutane, intramuskulære, intravenøse og intradermale injektioner samt intraossøs infusion. Og bagefter er der rig mulighed for at stikke i små puder og i dukken.
Attribution 
Foto: Nikolai Linares

Givende at møde andre studerende

Fagbladet Sygeplejersken var med, da sygeplejestuderende Mie Thalsø og Lærke Jo Ølholm tog en fridag fra deres praktikophold i hhv. Frederikssund Kommune og på Kirurgisk Sengeafsnit K0141 på Nordsjællands Hospital. De deltog i det kliniske læringsforløb i medicinhåndtering og injektionsteknik i Enhed for Klinisk Træning, der har til huse i to nedlagte gange på Amager Hospital. 

Dagen bød på tre workshops med oplæg og scenarietræning i hhv. medicinhåndtering på hospital, i borgerens eget hjem samt injektionsteknik – alle med den fiktive patient Grethe som omdrejningspunkt. Grethe har diabetes og KOL og har fået en lungebetændelse oveni, og de studerende skal dispensere og administrere medicin til hende form af en levende figurant i både hospitalsseng og Grethes eget hjem. 

Mie Thalsøe og Lærke Jo Ølholm var begge begejstrede for dagens læringsforløb: ”Det var ekstremt givende at møde andre studerende, især fra sekundær sektor – at få delt nogle refleksioner og høre, hvordan de gør. Jeg føler mig klart mere sikker i 
medicinhåndtering nu,” siger Mie Thalsø. 

Lærke Jo Ølholm supplerer: ”Det var lærerigt at møde studerende fra kommunerne. Jeg føler mig meget bedre rustet nu, hvor jeg har set, hvad jeg kan møde i primær sektor.”