Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Uddannelsen kræver mod, tålmodighed og tillid

Tillykke, du er optaget på sygeplejerskeuddannelsen. En professionsbachelor på tre og et halvt år, hvor du kommer gennem syv semestre fordelt mellem teori og praksis. Som ny studerende er der fokus på det faglige, men du kommer også til at arbejde med dig selv.

Sygeplejersken 2022 nr. 9, s. 16

Af:

Diana Mammen, journalist

meret2

Det kan være et stort kaos at starte på et nyt studie. Derfor inddeler Københavns Professionshøjskole i Hillerød de nye studerende i klynger, så et hold på 40 deles op i to med hver sin klyngeunderviser.

”Så er det mere naturligt at gå til den person, samtidig med at man vil møde andre medstuderende og undervisere. De vil alle gøre, hvad de kan, for at guide dig på vej,” fortæller uddannelsesleder Merete Brædder.

Du kommer til at lære både via holdundervisning, forelæsninger og simulations-situationer, noget foregår også digitalt, og de fleste undervisere har selv en professionsbachelor i sygepleje i bagagen.

”For at forstå sygeplejen skal man også forstå sygdomme, anatomi og fysiologi. Men udover det faglige så kan du som studerende godt forberede dig på at blive udfordret på egne værdier og måder at tænke på. Det kræver mod, tålmodighed og tillid at læse til sygeplejerske, fordi det er et helt nyt område, du beskæftiger dig med,” siger Merete Brædder.

Praktik fra en start

Du er i praktik på alle semestre, og det kan både være i en kommune på et plejecenter eller som hjemmesygeplejerske eller på et hospital på f.eks. medicinske, kirurgiske eller psykiatriske afdelinger. 

På 1. semester er du i praktik i fire uger, hvor du på 2. semester er ude i otte uger. Ens for de to praktikforløb er, at de foregår samme sted.

”Så skal du ikke forholde dig til noget nyt endnu en gang, men kan i stedet fokusere på det, du er der for at lære,” fortæller Merete Brædder om praktikken. Den udgør 90 ud af de 210 ECTS-point på sygeplejestudiet.  

Semestre med temaer

På de første to semestre skal du lære det basale om mennesket: Huden, vejrtrækning, hjertet. For det helt grundlæggende ved sygeplejen er at kunne observere et menneske og fastslå, hvad der er galt:

1. semester
Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

2. semester
Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb
Alle syv semestre har forskellige sygeplejefaglige temaer, hvor du bl.a. også kommer til at arbejde med situationsbestemt kommunikation, pårørende og fagprofessionelle på tværs af sektorer.

Kilde: Merete Brædder