Kommunale overenskomster og aftaler

Find overenskomst og aftaler gældende for sygeplejersker, der er ansatte i en kommune.

overenskomt_kl_18

OVERENSKOMST

For ikke-ledende personale i kommunen.

Læs overenskomsten

overenskomt_kl_ledere_18

OVERENSKOMST

For ledere i kommunen.

Læs overenskomsten

 

 

Arbejdstidsaftale

Arbejdstidsaftalen beskriver hvornår, hvor længe og hvordan sygeplejersker kan arbejde. Herunder betaling for arbejde aften, nat og weekend, ændringer i vagtplanen og vagternes længde, tilkald på fridøgn, rådighedsvagter og meget mere.

Lokal løndannelse

Aftalen om lokal løndannelse supplerer reglerne om løn i overenskomsten ved at give mulighed for lønforhandlinger på arbejdspladserne. Det er din TR eller din kreds, der forhandler for dig.
Det kan være, at du stiger et trin, får mere i pension eller får et kronetillæg til din løn. Der kan også aftales individuelle lønforbedringer, eller man kan lave en forhåndsaftale, som gælder flere sygeplejersker.

Øvrige regler og aftaler

Leder du efter svar inden for et bestemt emne, kan du læse mere her. Du er også altid velkommen til at kontakte din kreds.

 


Sundhedskartellet

Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation for over 100.000 beskæftigede i sundheds- og socialsektoren.

Sundhedskartellet forhandler og indgår fælles overenskomster for 11 sundhedsfaglige organisationer på det regionale og kommunale område. Dansk Sygeplejeråd er den største faglige organisation i samarbejdet.

De samlede aftaler, gældende for sygeplejersker ansat i en region eller kommune ligger på Sundhedskartellets hjemmeside.

Gå til Sundhedskartellets hjemmeside